home | nieuwsblad | informatie
Calystegia soldanella (L.) R. Brown
NL Zeewinde GB Sea Bindweed FR Liseron des sables DE Strand-Winde
×
Zeewinde 0
Zeewinde 0
×
Zeewinde 1
Zeewinde 1
Stengel:ja
   Structuur:niet windende stengels zijn kaal
   Groei:liggend, soms klimmend;
Blad:ja
   Vorm:niervormig
      Voet:hartvormig
   Oortjes:afgerond; donkergroen
   Steel:lang
   Schijf:vlezig
Bloem:ja
   Beschrijving:heeft 5 gaatjes rondom stamper en meeldraden
   Type:Tweeslachtig
   Lengte:≤5 cm
   Vorm:alleenstaand
   Kleur:licht paars/lila/roze met 5 witte stepen
   Bloeikolf 
      Schutblad:eirond of elliptisch; stomp; meestal iets korter dan de kelk
Vruchtlichaam:ja
   Type:doosvrucht
Habitat:zonnig; open; matig voedselrijk; droog, stuivend
   Saleniteit:brak; bestand tegen incidentele overspoeling door zoutwater
   Temperatuur:gevoelig voor vorst
   Vindplaatsen:zeeduinen; vloedmerken; zeedijken
   Samenleving:zeewolfsmelk; blauwe zeedistel; helm; duindoorn
   Verspreiding:Oorspronkelijk voorkomend van Noord-Afrika tot Schotland en Denemarken. Inmiddels verspreid langs alle zeekusten met een gematigd klimaat
Bloeiperiode:mei-september
Kieming:Tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet
  2. © Sylvia van Leeuwen
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl