home | nieuwsblad | informatie
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1783
NL Zeepostelien GB Sea Sandwort FR Pourpier de mer DE Salzmiere
Zeepostelein vormt de verbinding tussen planten van het vloedmerk en die van de buitenste of eerste duinen. Het lijkt op een vetplant. Geofyt of hemikryptofyt
×
Zeepostelien 0
Zeepostelien 0
Hoogte:300 mm
Worteling:ja
   Wortel:wortelend op de knopen van liggende en opgaande tak
      Diepte:≤1 m
Stengel:ja
   Kleur:geelgroen (liggende delen)
   Groei:grotendeels kruipend
Vertakking:ja
   Beschrijving:stijgend
Blad:ja
   Breedte:≤2 cm
   Vorm:eirond
      Top:spits
   Kleur 
      Boven:groen; geelachtig
      Onder:groen; geelachtig
   Oppervlak:glad
   Schijf:vlezig
   Stand:tegenoverstaand
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig;
   Lengte:≤1 cm
   Kleur:wit; groenachtig
   Inplanting:oksel
   Aantal:alleenstaand of in kleine, bebladerde groepjes
   Kelkblad:ja
   Kroonblad:ja
      Beschrijving:kroon korter dan de kelk
      Aantal:5
Vruchtlichaam:ja
   Type:doosvrucht
Kolonie:ja
   Dichtheid:staan dicht op elkaar; plakkaten vormend
Habitat:strand en duinen op organisch materiaal; tussen voegen van basaltblokken van zeedijken
   Saleniteit:halofyt
   Verspreiding:Noordelijk halfrond van de pool tot gematigde streken; niet rond de Middellandse Zee.
Bloeiperiode:mei-augustus
Kieming:tweezaadlobbig; het zaad heeft regenwater (zoetwater) nodig om te ontkiemen
Levensverwachting:overblijvend
Voor de mens:Zeepostelein heeft een zure smaak en is bijzonder rijk aan vitamine A en C. Het werd vroeger wel gebruikt om scheurbuik te voorkomen. Op IJsland werd het vergist en gebruikt als een soort zuurkool.
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw; lokatie: Egmond aan Zee
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl