home | nieuwsblad | informatie
Artemisia maritima L.
NL Zeealsem GB Sea Wormwood FR Absinthe maritime DE Strandbeifuß
×
Zeealsem 0
Zeealsem 0
×
Zeealsem 1
Zeealsem 1
Hoogte:600 mm
Worteling:ja
   Wortel:kort, vertakt
Stengel:ja
   Beschrijving:voet wordt houtig
   Structuur:behaard
      Haren:grijs
   Groei:kruipend
Blad:ja
   Vorm:dubbelgeveerd; bovenste bladeren zijn enkelgeveerd
   Oppervlak:behaard
   Geur:verspreiden een sterke geur
   Basis:gesteeld
   Stand:rozetten
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Lengte:≤3 mm
   Vorm:trossen
   Kleur:geel; oranje
   Dekblad:behaard
Vruchtlichaam:ja
   Type:dopvrucht of nootje
Kolonie:ja
   Dichtheid:vaak in groepen
Habitat:zonnige plaatsen; vochtige tot natte, zilte bodem; slibhoudend zand (geen klei)
   Saleniteit:kan goed tegen zout. Zout wordt via de bladeren uitgescheiden
   Vindplaatsen:kwelders en schorren; aan de voet van zeedijken
   Verspreiding:West-Europa: van de Golf van Biskaye tot in de Oostzee.
Bloeiperiode:augustus-oktober
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw; lokatie: Texel
  2. © Dennis Leeuw; lokatie: Texel
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl