home | nieuwsblad | informatie
Atriplex hastatum L.
NL Spiesmelde GB Spear-leaved Orache FR Arroche hastée DE Spießblättrige Melde
×
Spiesmelde 0
Spiesmelde 0
×
Spiesmelde 1
Spiesmelde 1
×
Spiesmelde 2
Spiesmelde 2
×
Spiesmelde 3
Spiesmelde 3
Synoniemen:Atriplex prostrata
Vormen:Atriplex prostrata var. longipes is een speciale "zoute" variëteit
Hoogte:900 mm
Stengel:ja
   Kleur:groen, verkleurend tot rood
   Groei:rechtopstaand of liggend
Vertakking:ja
   Beschrijving:kruisgewijs, aan het onderste deel van de hoofdstengel
Blad:ja
   Lengte:100 mm
   Vorm:spiesvormig of driehoekig met duidelijke zijslippen
      Voet:afgeknot-wigvormig
   Oppervlak:jonge bladeren behaard
Bloem:ja
   Type:eenslachtig, eenhuizig
   Vorm:pluim, onderste deel bebladerd
   Kelkblad:ja
      Beschrijving:alleen mannelijk planten hebben kelkbladeren
   Kroonblad:nee
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Vorm:driehoekig
   Lengte:≤8 mm
Habitat:zonnige, vochtige open plaatsen met stikstofrijke (klei)grond; vloedmerk van het wad; zeedijken; strand en duin
   Verspreiding:Europa; vanuit Europa heeft de plant zich verspreid over Noord-Amerika, Australië en Nieuwzeeland, Japan en zuidelijk Zuid-Amerika.
Bevruchting:juli-september
Zaadverspreiding:eolisch
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:eenjarig
Voor de mens:Een plant die niet geschikt is als voedsel
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw
  2. © Dennis Leeuw
  3. © Dennis Leeuw
  4. © Dennis Leeuw
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl