home | nieuwsblad | informatie
Suaeda maritima (L.) Dum.
NL Schorrekruid GB sea blite FR Soude maritime DE Strand-Sode
×
Schorrekruid 0
Schorrekruid 0
×
Schorrekruid 1
Schorrekruid 1
×
Schorrekruid 2
Schorrekruid 2
Synoniemen:Klein schorrekruid, Schorrenkruid
Hoogte:500 mm
Stengel:ja
   Kleur:blauwgroen of rood
   Groei:rechtopgaand
Vertakking:sterk vertakt; in de bovenste helft korte zijstengels
Blad:ja
   Beschrijving:bovenste zijstengels met veel kleinere blaadjes dan aan de hoofdstengel
   Lengte:50 mm
   Vorm:naaldvormig; bolle bovenkant
      Top:spits
   Schijf:vlezig
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Kleur:groen
   Inplanting:bladoksel
   Aantal:2-3
   Kroonblad:ja
      Aantal:5
Geslachtsorganen:ja
   Stamper 
      Stempel 
         Aantal:2
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Zaad:ja
      Breedte:2 mm
      Kleur:glanzend bruinzwart
      Structuur:fijne netvormige groeven
      Levensduur:≤1 jaar
Habitat:Zonnige open plaatsen met een vochtige voedselrijke zilte grond. Is een pioniersplant en dus te vinden op pioniersplekken, o.a. vanaf de vloedmerk tot de lagere delen van de kwelders.
   Saleniteit:Kan goed tegen regelmatige overstroming door zeewater.
   Verspreiding:Wereldwijd (van oorsprong EuroAzië).
Bevruchting:juli-september
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:1 jaar
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw
  2. © Dennis Leeuw
  3. © Dennis Leeuw
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl