home | nieuwsblad | informatie
Glaux maritima Linnaeus
NL Melkkruid GB Sea-milkwort FR Glaux maritime DE Strand-Milchkraut
×
Melkkruid 0
Melkkruid 0
×
Melkkruid 1
Melkkruid 1
Etymologie:Melkkruid dankt zijn naam aan het feit dat het werd gebruikt om de moedermelk productie te stimuleren.
Hoogte:300 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:10 cm
Stengel:ja
   Beschrijving:vlezig
   Kleur:donker groen
   Vorm:aan de voet vertakt
   Structuur:geen haren en stekels
   Knopen:aan de basis ondergrondse uitlopers, waarop zich in de zomer al winterknoppen vormen
Blad:ja
   Beschrijving:vlezig; heeft klieren om zout af te scheiden
   Lengte:15 mm
   Breedte:3,5 mm
   Vorm:elliptisch tot lijnvormig
      Rand:gaaf
   Stand:tegenover elkaar in 4 rijen gerangschikt, als dakpannen
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Lengte:≤6 mm
   Vorm:klokvormig
   Kleur:roze, lila, licht rood, wit
   Inplanting:in de bladoksels
   Kroonblad:nee
Vruchtlichaam:ja
   Type:doosvrucht
   Vorm:bolvormig; 5 kleppig
   Lengte:3 mm
   Levensduur:≥5 jaar
   Zaad:ja
      Lengte:1,2 mm
      Kleur:roodbruin
      Vorm:driekantig
Habitat:zonnige plaatsen; vochtig tot natte bodem; matig voedselrijk; wordt niet graag overspoeld
   Saleniteit:brak tot zilt
   Vindplaatsen:hoge schorren, groene stranden
   Verspreiding:Noordelijk halfrond in gematigde streken
Bloeiperiode:mei-augustus
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend; na de bloei sterft de hele plant af op de winterknoppen na
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet
  2. © Theo Kiewiet
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl