home | nieuwsblad | informatie
Salicornia europaea Linnaeus
NL Kortarige zeekraal GB Common Glasswort FR Salicorne d'europe DE Queller
zeekraalplantjes versterken het opslibben en zorgen er zo voor dat de kwelder hoger en droger wordt; kan alleen ontkiemen met de hulp van zoet regenwater
×
Kortarige zeekraal 0
Kortarige zeekraal 0
Synoniemen:Hanepoot
Hoogte:3001
Stengel:ja
   Kleur:groen, verkleurt in de herfst vaak tot helderrood / donkerrood
Vertakking:ja
   Type:afstaand
Blad:ja
   Vorm:schubvormig, klein
   Kleur 
      Boven:groen, verkleurt in de herfst vaak helderrood tot donkerrood
      Onder:groen, verkleurt in de herfst vaak helderrood tot donkerrood
   Basis:met de stengel vergroeid
   Schijf:vlezig
   Stand:paars gewijs
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Inplanting:eindstandig
   Aantal:3 per schijnaar
   Aar:ja
      Beschrijving:Schijnaren; het middelste bloempje heeft een perigoniumdekseltje met een boogvormige top dat duidelijk groter is dan dat van de andere twee bloemen
      Lengte:0,5-3,5 cm
   Dekblad:perigoniumdekseltje
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Zaad:ja
      Beschrijving:komt vrij doordat het perigoniumdekseltje loslaat
      Aantal:1
      Lengte:0,6-1,4 mm
      Beharing:sterk
      Lobben:2
Habitat:slikkige kwelders boven de gemiddeld hoogwaterlijn en meer landinwaarts op sterk verzilte plaatsen
   Saleniteit:halofyt
   Verspreiding:Wereldwijd1
Bloeiperiode:juli-oktober
Bevruchting:door de wind1
Groei:halofyt1
Levensverwachting:1 jaar
Voor de mens:Gekookt of rauw eetbaar1
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw; lokatie: Kwade hoek
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/planten/Salicornia
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl