home | nieuwsblad | informatie
Plantago coronopus Linnaeus
NL Hertshoornweegbree GB Buck's-horn plantain FR Plantain corne de cerf DE Hirschhornwegerich
×
Hertshoornweegbree 0
Hertshoornweegbree 0
Hoogte:300 mm
Worteling:ja
   Wortel:penwortel
Blad:ja
   Vorm:lijnvormig of veervormig ingesneden
      Rand:gaaf of getand
   Nerf:ja
      Nervatuur:veervormig
      Aantal:1
   Steel:kort of afwezig
   Schijf:vlezig of behaard; basis vleugelvormig
   Stand:rozet; rechtopzij tot schuin omhoog
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Lengte:3 mm
   Vorm:buis- of stervormig radiair symmetrisch
   Kleur:wit
   Aar:ja
      Lengte:5 cm
   Bloeikolf 
      Schutblad:eirond; aan de top priemvormig
   Stengel:rechtopstaand, rond, behaard, massief, bladloos
   Kelkblad:ja
      Beschrijving:bovenste twee kelkslippen gekield
      Aantal:4
   Kroonblad:ja
      Aantal:4
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
      Aantal:4
      Kleur:dof lichtgeel
   Stamper 
      Stijl 
         Aantal:1
      Stempel 
         Aantal:1
Vruchtlichaam:ja
   Type:doosvruchten
   Vorm:eivormig
   Hokkigheid:tweehokkig
   Zaad:ja
      Aantal:≤5 per vrucht
      Lobben:2
Habitat:zeedijken, duinen, hoge schorren en groene stranden; ziltige plekken; kan goed tegen vertrapping; pionierssoort, als andere soorten opkomen verdwijnt hertshoornweegbree
Bloeiperiode:juni-september
Levensverwachting:eenjarig, meerjarig of overblijvend
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Dennnis Leeuw
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl