home | nieuwsblad | informatie
Ammophila arenaria (L.) Link
NL Helm GB Marram grass FR Dunes blanches DE Strandhafer
Niet een echt zoutminnende plant. Helm heeft zoetwater nodig om te kunnen leven. Pas als bijvoorbeeld Biestarwegras of Zeeraket voldoende zand hebben gevangen en er een heuveltje is ontstaan waaronder zich een zoetwaterbel kan bevinden dan kunnen we Helm aantreffen. De begroeiing van onze zeeduinen bestaat voor het grootste deel uit Helm.
×
Helm 0
Helm 0
Hoogte:1200 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:≤1 m
   Wortelstok:dik; vertikaal; vertakt
Blad:ja
   Lengte:≤50 cm
   Vorm:opgerold
      Top:spits
   Kleur 
      Boven:grijsgroen
      Onder:grijsgroen
   Oppervlak:bezet met korte haartjes; aan de bovenkant sterk uitspringende, breekbare, ribben
   Schede:overlappend
   Tong:spits; tot 3 cm
   Schijf:stijf
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Aar:ja
      Beschrijving:dichte pluim; bleek strokleurig
      Lengte:≤22 cm
      Bloemen:tot 1,6 cm
         Aantal:1
   Kelkkafjes:onderste: 1-nervig, kort; bovenste: 3-nervig, lang
Vruchtlichaam:ja
   Type:graanvrucht
   Levensduur:≤1 jaar
Kolonie:ja
Habitat:Zeeduinen; heeft overstuiving nodig; heeft zoetwater nodig
   Verspreiding:West-Europa: Far&oum;er en Zuid-Scandinavië tot de Middellandse Zee; Zwarte Zee; westkust Noord-Amerika; zuidkust Australië
Bloeiperiode:juni-juli
Kieming:eenzaadlobbig
Groei:geofyt
Levensverwachting:overblijvend
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl