home | nieuwsblad | informatie
Zostera marina
NL Groot zeegras
Er zijn twee vormen van het Groot zeegras, namelijk breedbladig en smalbladig groot zeegras.
Breedbladig groot zeegras (Zostera marina marina) Staat het onderste deel van het zeegras rechtovereind ook bij laagwater en groeit het onder de laagwaterlijn?Geen link beschikbaar
Smalbladig groot zeegras (Zostera marina stenophylla) Ligt het zeegras bij laagwater plat, net als Klein zeegras en groeit het tussen de hoog- en laagwaterlijn?Geen link beschikbaar
×
Groot zeegras 0
Groot zeegras 0
Hoogte:2 meter (inclusief bloeistengel)
Worteling:ja
   Wortel 
      Diameter:2 mm
Stengel:ja
   Wortelstokken:wit; monopodiaal
Vertakking:ja
Blad:ja
   Lengte:≤1 m
   Breedte:≤9 mm
   Kleur 
      Boven:donkergroen
   Nerf:ja
      Beschrijving:3-11 nerven; buitenste nerf niet dichtbij de bladrand
   Oortjes:nee
Bloem:ja
   Type:eenslachtig; eenhuizig; liggen ingebed in een bloemschede, waardoor de bloemen vrijwel onzichtbaar zijn
   Vorm:aar
   Kleur:groening
   Aantal:2-9
   Aar:ja
      Rijen:2
   Bloeikolf 
      Schutblad:boven de schede; valt na de bloei af en de schede verkleurt van geel naar bruin en daarna zwart
   Kelkblad:nee
   Kroonblad:nee
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
      Helmknop 
         Helmhokjes 
            Lengte:4-5 mm
   Stamper 
      Stijl:de helft van de stempel
      Stempel:2x zo lang als de stijl
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Beschrijving:geribd nootje met een gespleten snavel
   Stuifmeelkorrels:ja
      Beschrijving:draadvorming
   Zaad:ja
      Kleur:grijsachtig
Vijand:Smienten, rotganzen, knobbelzwanen en meerkoeten; Zeepissebed; de slijmzwam Labyrinthula zosterae die o.a. rond 1930 huis hield in de gehele Noord-Atlantische Oceaan
Habitat:Op plekken die bij eb niet droog vallen; bodem bestaat uit slik, zand, of fijn grind; heeft veel licht nodig
   Diepte:≤17 m
   Saleniteit:brak en zout water; 20-30 gram zout per liter
   Temperatuur:de wortelstok is vorstgevoelig
   Samenleving:Zeenaalden en -paarden vinden, net als veel kleine vissen, beschutting in zeegrasvelden
   Verspreiding:Noordelijk halfrond tot de randen van de poolcirkel
Voortplanting:voornamelijk via de wortelstok
Bloeiperiode:juni tot de herfst
Zaadverspreiding:De primaire verspreiding is door stroming van het water, daarnaast wordt het nootje ook gegeten door door vogels en vissen.
Kieming:Tweezaadlobbig
Levensverwachting:Smalbladig Groot zeegras is 1 jarig; Breedbladig Groot zeegras is meerjarig
Websites:
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl