home | nieuwsblad | informatie
Cuthona nana (Alder & Hancock, 1842)
NL Zeerasp knotsslak
×
1435361238 0
1435361238 0
Lichaam:ja
   Kleur:kleurloos, doorschijnend
   Papillen:beginnen ver vooraan nabij de rhinophoren
      Kleur:licht; gelig, bruinig, rose, kleurloos
Voet:ja
   Vorm:voorzijde van de voet afgerond
Voedsel:Ruwe zeerasp
Habitat:Vooral in zeegaten met sterke getijdenstroming, vanaf laagwaterlijn tot enkele tientallen meters diep.
   Verspreiding:Van spitsbergen tot Bretagne
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl