home | nieuwsblad | informatie
Duvaucelia plebeia
NL Kleine tritonia
Lengte:30 mm
Lichaam:ja
   Vorm:langgerekt, spitse staart, rug vrijwel glad of met kleine knobbeltjes
   Kleur:wit tot donkerbruin
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:Voor de kop verbreedt zich de rand tot een koplob (velum) die niet is ingesneden
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Papillen:ja
      Aantal 
      Locatie:op de koprand
   Radula:ja
      Formule:((20-45)-1-1-1-(20-45))
      Beschrijving:een breedde korte middentand met 3 spitsen, de eerste zijtand is plomp en loopt naar achter iets spits toe, de overige zijtanden hebben een lange kromme punt, die altijd glad is. Zijtanden glad en ongedeeld.
Sensoren:ja
   Rinoforen:ja
      Beschrijving:zijn in een schede terugtrekbaar, ze zijn voorzien van ee krans vertakte aanhangsels even beneden de dwars afgesneden spits. De schederand draagt geen vertakte aanhangsels.
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Aantal:5-10 paar
      Vorm:dubbelgeveerd, niet sterk vertakt
Voet:ja
   Vorm:breed
Geslachtsorganen:ja
   Man:Penis onbewapend
Habitat:zoutwater
   Verspreiding:Middellandse Zee tot Noorwegen
Eieren:ja
   Beschrijving:worden in een onregelmatig snoer gelegd.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl