home | nieuwsblad | informatie
Tritonia homberghii
NL Grote tritonia
Lengte:80 mm
Lichaam:ja
   Kleur:wit, bruinachtig, blauwachtig, blauwviolet
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:aan de koprand korte, vingervormige, niet vertakte, aanhangsels 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Radula:ja
      Beschrijving:Zijtanden met tandjes of diep ingesneden
   Rinoforen:aan de rinoforenschede ontbreken vertakte aanhangsels, bezit vertakte aanhangsels aan de rinoforentop 1
Voet:breed 1
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/naaktslakken/Tritonia
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl