home | nieuwsblad | informatie
Catriona gymnota (Couthouy, 1838)
NL Gorgelpijp-knotsslak
×
Gorgelpijp-knotsslak 0
Gorgelpijp-knotsslak 0
Vormen:Tenellia gymnota var. pallida, komt in Nederland algemeen voor. Deze vorm heeft geen extra kleurband op de papillen. De foto's zijn van deze variant.
Lengte:22 mm
Lichaam:ja
   Kleur:wit of kleurloos, doorschijnend
   Papillen:tamelijk stevig; 2-7 aan weerszijden van de rug, maximaal 12 dwarsrijen, de voorste het grootst
      Kleur:oranjerood, met een witte top, soms met een oranje bandje onder de witte top.
Sensoren:ja
   Reukzintuigen:ja
   Rinoforen:meestal oranje-bruin
Voet:ja
   Vorm:Afgeronde voethoeken
Voedsel:Gorgelpijp (Tubularia indivisa en Tubularia larynx)
Habitat:Vanaf de laagwaterlijn
   Diepte:≤30 m
   Verspreiding:Vanaf Noorwegen tot de Baai van Arcachon en in de Middellandse Zee
   Vindplaatsen:Leeft tussen de gorgelpijp (Tubularia indivisa)
Eieren:niervormig of halve cirkelvormig
Literatuur:
  • Leewis, Rob. (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee: KNNV.
  • Bruyne, R.H. de & Boer, Th.W. de. (2008). Schelpen van de Waddeneilanden: Fontaine Uitgevers.
Foto verantwoording:Zomer 2010, liep rond in ons tijdelijke aquarium
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl