home | nieuwsblad | informatie
Onchidoris Blainville, 1816
Lichaam:ja
   Huid:wratjes, knobbeltjes op de mantel
   Mantel:ja
      Vorm:gladde rand om de rinofooropeningen
Mond:ja
   Beschrijving:om de mond een halfcirkelvormige huidlob met tentakelachtige hoeken
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Vorm:enkelgeveerd, aan de basis vergroeid en in een bijna gesloten hoefijzer geplaatst
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl