home | nieuwsblad | informatie
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
NL Zeekreeft
×
Zeekreeft 0
Zeekreeft 0
Synoniemen:Europese kreeft
Lengte:600 mm; ≤1000 mm
Kleur:blauwzwart met oranje vlekken; pas na koken rood/oranje
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:met stekels
Voedsel:schelpdieren, wormen en aas
Habitat:Op rotsige kusten of andere plekken waar ze holen kunnen maken; nachtdieren; verschuilen zich overdag in rotsspleten of tussen stenen; holen vaak met een voor- en achteruitgang
   Diepte:≤100 m
   Verspreiding:Oostelijke Atlantische Oceaankust van de Middellandse Zee tot de Oostzee, in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
Paaiwijze:het mannetje brengt na de verschaling van het vrouwtje als haar panser nog zacht is, met speciaal daarvoor aangepaste pootjes spermapakketjes over in een holte bij het vrouwtje
Bevruchting 
   Periode:de zomer na de paaiing
Draagtijd:9 maanden
Geboorte 
   Lengte:10 mm
Embryonale fase:tussen de poten van het achterlijf draagt vrouwtje tussen de 5.000 tot 40.000 eitjes na de bevruchting met zich mee.
Larvale fase:planktonisch
Broedval:na 3 vervelingen zakken de jonge kreeften naar de grond
Geslachtsrijp:5 jaar
Levensverwachting:tientallen jaren oud
Literatuur:
  • Holthuis, L.B.. (1950). Fauna van Nederland Decapoda (K IX) en Stomatopoda (K X) , XV: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl