home | nieuwsblad | informatie
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
NL Noorse kreeft GB Norway lobster FR Langoustine commune DE Norwegischer Hummer
Bij aankoop moeten ze pikzwarte ogen en een glimmend pantser hebben, anders is de kreeft al aan bederf onderhevig.
×
Noorse kreeft 0
Noorse kreeft 0
Synoniemen:langoustine
Lengte:240 mm
Kleur:oranje met een witte buik
Carapax:ja
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:scherp; stekelig
Thorax:ja
   Beschrijving:met overdwarse groeven die in het midden niet doorlopen
   Segmenten:ja
      Poten:10
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Propodus:Met dactylus vergroeid tot schaar; slank; lang; stekelig; voorzien van lengte ribbels
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot en donker
Voedsel:kleine visjes en kreeftachtigen
Habitat:De Noorse Kreeft leeft in zelf gegraven, vertakte, tunnels, van soms wel een meter diep, in modderige en zandige bodems. Ze leven als groepen bij elkaar en zijn kieskeurig in de keuze van de bodem waardoor er geïsoleerde populaties ontstaan. Ze komen voor tussen de 30 en 200 meter, maar zijn waargenomen tot een diepte van 800 meter. Ze komen hun holen alleen uit om te eten, te paren en om hun hol te verdedigen. Het zijn voornamelijk nachtdieren.
   Verspreiding:Europese Atlantische (IJsland tot zuid Portugal) kust en in de Middellandse zee. In de Noordzee komen ze ten noorden van de Friese Front voor. Een enkele keer spoelt er een op de kust aan.
Literatuur:
  • Holthuis, L.B.. (1950). Fauna van Nederland Decapoda (K IX) en Stomatopoda (K X) , XV: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
Foto verantwoording:Gevonden op 17-9-2014 op Ameland door Theo Kiewiet
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl