home | nieuwsblad | informatie
Nephrops norvegicus Linnaeus, 1758
NL Noorse kreeft GB Norway lobster FR Langoustine commune DE Norwegischer Hummer
×
044.JPG
044
 Overzicht 
 Synoniemenlangoustine
 BijzonderhedenBij aankoop moeten ze pikzwarte ogen en een glimmend pantser hebben, anders is de kreeft al aan bederf onderhevig.
   
 Crustacea 
 Lengte240 mm
 Kleuroranje met een witte buik
 Rugschild (Carapax)
 Kopstuk (Cephalon)
    Ogengroot en donker
    Rostrum
 Borststuk (Thorax)
 Borststuk beschrijvingmet overdwarse groeven die in het midden niet doorlopen
 Achterlijf (Abdomen)
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
 Poten10
 Scharenslank; lang; stekelig; voorzien van lengte ribbels
   
 Het leven 
 Voedselkleine visjes en kreeftachtigen
 SymbioseSpitsstaartgrondels worden vaak aangetroffen in de gangen van de kreeften
 HabitatDe Noorse Kreeft leeft in zelf gegraven, vertakte, tunnels, van soms wel een meter diep, in modderige en zandige bodems. Ze leven als groepen bij elkaar en zijn kieskeurig in de keuze van de bodem waardoor er geïsoleerde populaties ontstaan. Ze komen voor tussen de 30 en 200 meter, maar zijn waargenomen tot een diepte van 800 meter. Ze komen hun holen alleen uit om te eten, te paren en om hun hol te verdedigen. Het zijn voornamelijk nachtdieren.
 VerspreidingEuropese Atlantische (IJsland tot zuid Portugal) kust en in de Middellandse zee. In de Noordzee komen ze ten noorden van de Friese Front voor. Een enkele keer spoelt er een op de kust aan.
   
 Bronnen 
 Foto verantwoordingGevonden op 17-9-2014 op Ameland door Theo Kiewiet
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl