home | nieuwsblad | informatie
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
NL Noorse kreeft GB Norway lobster FR Langoustine commune DE Norwegischer Hummer
Bij aankoop moeten ze pikzwarte ogen en een glimmend pantser hebben, anders is de kreeft al aan bederf onderhevig.
×
2135581552 0
2135581552 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:langoustine
Lengte:240 mm
Kleur:oranje met een witte buik
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 1:ja
      
RostrumUitstekende punt van het carapax tussen de ogen
:ja
         Beschrijving:scherp; stekelig
ThoraxBorst
:ja
   Beschrijving:met overdwarse groeven die in het midden niet doorlopen
   Segmenten:ja
      Poten:10
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:Met dactylus vergroeid tot schaar; slank; lang; stekelig; voorzien van lengte ribbels
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja 2
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot en donker
         Oogsteel:ja 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Voedsel:kleine visjes en kreeftachtigen
Habitat:De Noorse Kreeft leeft in zelf gegraven, vertakte, tunnels, van soms wel een meter diep, in modderige en zandige bodems. Ze leven als groepen bij elkaar en zijn kieskeurig in de keuze van de bodem waardoor er geïsoleerde populaties ontstaan. Ze komen voor tussen de 30 en 200 meter, maar zijn waargenomen tot een diepte van 800 meter. Ze komen hun holen alleen uit om te eten, te paren en om hun hol te verdedigen. Het zijn voornamelijk nachtdieren.
   Verspreiding:Europese Atlantische (IJsland tot zuid Portugal) kust en in de Middellandse zee. In de Noordzee komen ze ten noorden van de Friese Front voor. Een enkele keer spoelt er een op de kust aan.
Literatuur:
Foto verantwoording:Gevonden op 17-9-2014 op Ameland door Theo Kiewiet
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/Decapoda
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl