home | nieuwsblad | informatie
(Nephrops) Zijn de ogen niervormig, zijn er groeven op de scharen en het abdomen?Ja
(Homarus) Anders dan hierboven beschreven?Ja
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl