home | nieuwsblad | informatie
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841)
NL Zuiderzeekrabbetje GB Dwarf crab; Zuiderzee crab
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Brakwaterkrabbetje; Zwart krabbetje (vooral door vissers, omdat in onze streken het krabbetje vaak donkerbruin of zwart is door begroeiing met algen) 1
Lichaam:ja
×
8418713 0
8418713 0
×
8418713 1
8418713 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja 2
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 2
ThoraxBorst
:ja 2
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja 2
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja
   Beschrijving:Langs de randen behaard 1
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 3
   Segmenten:ja
      Aantal:7
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja 3
   Licht:ja 3
      Ogen:ja 3
         Aantal:2 3
         Samengesteld:ja 3
         Oogsteel:ja 3
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 3
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 4
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 4
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 3
Voedsel: 3
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 3
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 3
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 3
Literatuur:
Foto verantwoording:Zuiderzeekrab_MS20210809075v2: © 2021 Mick Otten; lokatie: Nederland, Maassluis, Het Scheur; bron: Rhithropanopeus harrisii - Estuarine mud crab - Zuiderzeekrab
Zuiderzeekrabbetje_MS20210722045v2: © 2021 Mick Otten; lokatie: Nederland, Maassluis, Het Scheur; bron: Rhithropanopeus harrisii - Estuarine mud crab - Zuiderzeekrab
Bronnen:
  1. Adema, J.P.H.M. (1991). De Krabben van Nederland en België. Nationaal Natuurhistorisch Museum.
  2. https://strandvondsten.nl/Decapoda
  3. https://strandvondsten.nl/Brachyura
  4. https://strandvondsten.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl