home | nieuwsblad | informatie
Dromia personata (Linnaeus, 1758)
NL Wolkrab GB Sponge crab FR Dormeur
×
1544599871 0
1544599871 0
EtymologieHerkomst van de naam
:Heeft over het gehele lichaam en op de scharen bruinrode fluweelachtige beharing 1
Kleur:bruine fluweelachtige beharing
Lichaam:ja 2
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Beschrijving:Bol, gezwollen; geen naden (lineae anomuricae) in de lengterichting 3
   Vorm:Bol; breder dan lang 4
   Breedte:≤130 mm 5
   Voorrand:Twee duidelijke stompe tanden met daar tussen een korte tand (het rostrum) 6
   Zijtanden:4 stompe tanden; de achterste is het kleinst; de tweede tand kan dubbel lijken doordat er een tuberkel aan de basis zit 6
SternumBuikzijde van de krab, het deel dat gedeeltelijk verborgen ligt onder het omgeklapte achterlijf
:ja 3
   Beschrijving:Bij het wijfje zijn er een paar groeven zichtbaar op enige afstand van elkaar 3
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 2:ja
      Antennula:ja
         Beschrijving:2; in een groeve; schuin naar binnen gevouwen 6
         Flagellum:2; zeer kort, buitenste verbreed en lang behaard 6
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
         Basis:kort en breed 6
         Ischium:kort en breed; met een naar voren gericht uitsteeksel aan de buitenhoek 6
         Carpus:zeer kort 6
   
Epistoom voorrand plaat van het mondveld; de laterale randen zijn vergroeid met de carapax
:ja
      Vorm:driehoekig en kort 6
ThoraxBorst
:ja
   Segment 1:ja
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja
   Segment 2:ja
      Maxillipede 2:ja
   Segment 3:ja
      Maxillipede 3:ja
         Merus:Gewricht met de Carpus ligt bij de binnenhoek van de Merus 6
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Beschrijving:sterk behaard
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 7
         Schaarkleur:roze; uiteinden van de schaar niet begroeid met beharing 4
   Segment 5:ja 3
      Pereiopode 2:ja 3
         Beschrijving:is duidelijk langer dan pereiopode 4 en 5 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 7
   Segment 6:ja 3
      Pereiopode 3:ja 3
         Beschrijving:is duidelijk langer dan pereiopode 4 en 5 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 7
   Segment 7:ja 3
      Pereiopode 4:ja 3
         Beschrijving:is duidelijk korter dan pereiopode 2 en 3; wordt op de rug gedragen 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 7
         Propodus:heeft een doorntje waartegen de dactylus terugklapbaar is (subchela) 3
   Segment 8:ja 3
      Pereiopode 5:ja
         Beschrijving:Liggen op het carapax (kopborststuk) gevouwen en kunnen een spons of een kolonie zakpijpen vast houden die als camouflage moeten dienen 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 7
         Propodus:heeft een doorntje waartegen de dactylus terugklapbaar is (subchela) 3
Abdomen:ja
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 8
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 8
   Segmenten:ja
      Aantal:7 6
   Segment 1:ja
   Segment 6:ja
      Telson:1 7
      Uropode:ja
         Beschrijving:aan de zijkant tussen segment 6 en 7 bevinden zich rudimentaire plaatjes 6
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:kort; dik
         Aantal:2
         Samengesteld:ja 8
         Oogsteel:ja 8
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 8
         Kas:de basis van de antennula en de antenna vormen de afsluiting van de oogkas; binnenhoek aan de rugzijde voorzien van een kleine tuberkel; aan de buikzijde vormt de buitenhoek een tand 6
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 2
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 2
Geslachtsorganen:ja
   Locatie:op de poten (coxaal)
   Man:kort
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 8
Voedsel:Bijna alles dat dood is en zeewier 5
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 8
Vijand:Octopus 5
Habitat:kan leven in verschillende gebieden zoals steen, zand, gravel. Voor camouflage is de aanwezigheid van spons of zakpijp wel van belang, dus een omgeving met een harde ondergrond is gewenst 5
   Diepte:10-30 m; 2-200 m 5
   Verspreiding:Middellandse Zee en de Oostelijke Atlantische Oceaan, van de Westelijke Sahara tot Ascension naar de Azoren naar de Clyde Sea (Schotland) en Het Kanaal. Waarnemingen in de Noordzee zijn zeldzaam voor de waarnemingen en de aanwezigheid van de Wolkrab in de Oosterschelde zie de note bij dit kenmerk. 9
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 8
Bescherming:De krab knipt met zijn scharen een spons, zakpijp, zeewier, koraal of mosdiertjes los van het substraat en plaatst deze nadat het op maat geknipt is op zijn rug en houdt ze vast met zijn van scherpe punten voorziene laatste poten. Op deze manier vormt het camouflage dat het dier beschermt tegen predatie.
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 8
Literatuur:
Foto verantwoording:Dromia_personata_Spongecrab_Wolkrab_01: © 2016 Mick Otten; lokatie: Nederland, Zeelandbrug; bron: At last and unexpected: the Sponge crab, Dromia personata, in the Netherlands
Bronnen:
  1. https://krabben.net/wolkrab.html
  2. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  3. https://strandvondsten.nl/krabben/Dromiidae
  4. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22913
  5. https://micksmarinebiology.blogspot.com/2017/12/at-last-and-unexpected-sponge-crab.html
  6. Adema, J.P.H.M. (1991). De Krabben van Nederland en België. Nationaal Natuurhistorisch Museum.
  7. https://strandvondsten.nl/Decapoda
  8. https://strandvondsten.nl/Brachyura
  9. https://www.researchgate.net/profile/Reindert-Nijland/publication/320993764_First_records_of_the_sponge_crab_Dromia_personata_Brachyura_in_the_Netherlands_and_its_historical_findings_in_the_North_Sea/
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl