home | nieuwsblad | informatie
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
NL Ruig krabbetje
Leeft voornamelijk 's nachts en wordt daardoor niet vaak waargenomen.
×
314461894 0
314461894 0
×
314461894 1
314461894 1
×
314461894 2
314461894 2
×
314461894 3
314461894 3
Kleur:donker roodbruin gekleurd, soms paarsachtig
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Vorm:breder dan lang
   Lengte:30 mm
   Voorrand:aan beide voorranden zitten 5 scherpe tanden; in het midden tussen de ogen zit een kleine inkeping
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 2
ThoraxBorst
:ja
      Poten:dragen talrijke knotsvormige en lange veervormige setae; afwisselen donkerbruin tot zwart en lichtere kleur banden
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:vergroeid tot schaar; links groter dan rechts; die van de mannetjes groter dan bij de vrouwtjes
         Schaarkleur:opvallend rode/paarse kleur; punten donkerbruin tot zwart
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja 3
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 3
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 3
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja 3
   Licht:ja 3
      Ogen:ja 3
         Aantal:2 3
         Samengesteld:ja 3
         Oogsteel:ja 3
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 3
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 3
Voedsel: 3
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 3
Habitat:komt voornamelijk voor op harde substraten met holle ruimten waarin ze zich kunnen verbergen;
   Diepte:≤90 m
   Saleniteit:heeft een relatief hoog zoutgehalte nodig
   Verspreiding:Oostelijke Atlantische Oceaan: voorkomend van Groot-Brittannië zuidwaarts tot de Kaap Verdische Eilanden; ook in de Middellandse Zee, Zwarte Zee en Noordzee waarbij Nederland noordelijkste grens is
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 3
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 3
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/Decapoda
  3. https://strandvondsten.nl/Brachyura
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl