home | nieuwsblad | informatie
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
NL Ruig krabbetje
Leeft voornamelijk 's nachts en wordt daardoor niet vaak waargenomen.
×
644535885 0
644535885 0
×
644535885 1
644535885 1
×
644535885 2
644535885 2
×
644535885 3
644535885 3
Kleur:donker roodbruin gekleurd, soms paarsachtig
Lichaam:ja 1
Carapax:ja
   Vorm:breder dan lang
   Lengte:30 mm
   Structuur:draagt veervormige en lange knotsvormige setae tussen korte stijve haren
   Voorrand:aan beide voorranden zitten 5 scherpe tanden; in het midden tussen de ogen zit een kleine inkeping
Kop:ja 1
Thorax:ja
      Poten:dragen talrijke knotsvormige en lange veervormige setae; afwisselen donkerbruin tot zwart en lichtere kleur banden
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Propodus:vergroeid tot schaar; links groter dan rechts; die van de mannetjes groter dan bij de vrouwtjes
         Schaarkleur:opvallend rode/paarse kleur; punten donkerbruin tot zwart
Abdomen:ja 2
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 2
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 2
Sensoren:ja 2
   Licht:ja 2
      Ogen:ja 2
         Aantal:2 2
         Samengesteld:ja 2
         Oogsteel:ja 2
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 2
Voedsel: 2
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 2
Habitat:komt voornamelijk voor op harde substraten met holle ruimten waarin ze zich kunnen verbergen;
   Diepte:≤90 m
   Saleniteit:heeft een relatief hoog zoutgehalte nodig
   Verspreiding:Oostelijke Atlantische Oceaan: voorkomend van Groot-Brittannië zuidwaarts tot de Kaap Verdische Eilanden; ook in de Middellandse Zee, Zwarte Zee en Noordzee waarbij Nederland noordelijkste grens is
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 2
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 2
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/Brachyura
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl