home | nieuwsblad | informatie
Thia scutellata Fabricius, 1793
NL Nagelkrab
×
nagelkrab-lg.png
nagelkrab
×
nagelkrab_onder-lg.png
nagelkrab onder
 Overzicht 
 BeschrijvingDe randen van het rugschild, poten en onderkant van de scharen zijn behaard.1 Carapax lijkt op dumnagel.B
   
 Crustacea 
 Lengte22 mm
 Kleurwitachtig tot rozeA
 Rugschild (Carapax)
    Rugschild oppervlakglanzendB
 Kopstuk (Cephalon)
    Rostrum
 Borststuk (Thorax)
 Achterlijf (Abdomen)
 Achterlijf vormabdomen bij beide geslachten lang en smal. Bij het mannetje zijn het derde tot en met het vijfde segment met elkaar vergroeid; bij het wijfje zijn alle segmenten vrij.B
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
   
 Het leven 
 Habitatliefhebber van een zandige of slibrijke bodem en hij komt soms algemeen op enige afstand van de Nederlandse kust voor op een diepte vanaf 10 meterB
 Verspreidingin de zuidelijke Noordzee, heeft de Nagelkrab zijn noordelijke verspreidingsgrens. Het is een oostatlantische soort met een overwegend zuidelijke verspreiding, van Groot-Brittanië tot en met Sierra-Leone en hij komt ook in de Middellandse Zee voor. Incidentele vondsten zijn bekend van de Zweedse westkust en in 1985 is de soort éénmaal waargenomen op de Noorse kust. Hij komt niet voor op de Engelse oostkust.B
   
 Bronnen 
 Websites
  1. www.krabben.net

  2. www.anemoon.org

 Foto verantwoordingDennis Leeuw, gevonden op 20 nov. 2010 bij de strandsuppletie van Bergen aan Zee.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl