home | nieuwsblad | informatie
Thia scutellata (Fabricius, 1793)
NL Nagelkrab
De randen van het rugschild, poten en onderkant van de scharen zijn behaard.
×
922380427 0
922380427 0
×
922380427 1
922380427 1
Kleur:witachtig tot roze 1
Lichaam:ja 2
   Vorm:lijkt op een duimnagel
   Lengte:22 mm
Kop:ja 2
Abdomen:ja 3
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 3
   Vorm:achterlijf bij beide geslachten lang en smal. Bij het mannetje zijn het derde tot en met het vijfde segment met elkaar vergroeid; bij het wijfje zijn alle segmenten vrij. 4
Sensoren:ja 3
   Licht:ja 3
      Ogen:ja 3
         Aantal:2 3
         Samengesteld:ja 3
         Oogsteel:ja 3
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 3
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 2
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 2
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 3
Voedsel: 3
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 3
Habitat:liefhebber van een zandige of slibrijke bodem en hij komt soms algemeen op enige afstand van de Nederlandse kust voor op een diepte vanaf 10 meter 4
   Verspreiding:in de zuidelijke Noordzee, heeft de Nagelkrab zijn noordelijke verspreidingsgrens. Het is een oostatlantische soort met een overwegend zuidelijke verspreiding, van Groot-Brittanië tot en met Sierra-Leone en hij komt ook in de Middellandse Zee voor. Incidentele vondsten zijn bekend van de Zweedse westkust en in 1985 is de soort éénmaal waargenomen op de Noorse kust. Hij komt niet voor op de Engelse oostkust. 4
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 3
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 3
Websites:
Literatuur:
Foto verantwoording:Dennis Leeuw, gevonden op 20 nov. 2010 bij de strandsuppletie van Bergen aan Zee.
Bronnen:
  1. http://www.krabben.net/nagelkrab.html
  2. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  3. https://strandvondsten.nl/Brachyura
  4. http://www.anemoon.org/anemoon/spuisluis/2003/021111.htm
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl