home | nieuwsblad | informatie
Callinectes sapidus Rathbun, 1896
NL Blauwe zwemkrab GB American blue crab FR Crabe bleu DE Blaue Schwimmkrabbe DK Blå svømmekrabbe
×
1598095525 0
1598095525 0
×
1598095525 1
1598095525 1
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Blauwe krab, Atlantic blue crab
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Breedte:≤26 cm 2
   Lengte:≤13 cm
   Kleur:olijfgroen tot bruin 3
   Voorrand:Tussen de ogen twee tanden 2
   Zijtanden:De achterste tanden zijn zeer lang. Tussen de lange tand en de oogkas zitten 7 tanden, de achterste het scherpst
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 4
ThoraxBorst
:ja 4
   Segment 1:ja 4
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 4
   Segment 2:ja 4
   Segment 3:ja 4
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:Vergroeid met de dactylus tot schaar
            Kleur:blauw; bij vrouwtjes zijn de schaarpunten oranjerood
         
DactylusKan de beweegbare vinger van een schaarvormen
:vergroeid tot schaar
            Kleur:blauw; bij vrouwtjes zijn de schaarpunten oranjerood
   Segment 5:ja 4
      Pereiopode 2:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 6:ja 4
      Pereiopode 3:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 7:ja 4
      Pereiopode 4:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 8:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
         Dactylus:Afgeplat en peddelvormig
            Kleur:blauw 3
Abdomen:ja 5
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 5
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 5
   Segment 6:ja 4
      Telson:1 4
Sensoren:ja 5
   Licht:ja 5
      Ogen:ja 5
         Aantal:2 5
         Samengesteld:ja 5
         Oogsteel:ja 5
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 5
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 5
Voedsel: 5
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 5
Habitat:Op modderige en zandige bodems, nabij de kust; riviermondingen en estuaria
   Diepte:2-16 m 2
   Saleniteit:0- 48 PSU 3
   Temperatuur:2-35 °C 3
   Verspreiding:Oorspronkelijk afkomstig van de westkust van de Atlantische Oceaan van Cape Cod tot Argentinië, het Caraïbisch gebied en de Golf van Mexico; nu ook aanwezig in de Zwarte Zee, Middellandse Zee, Noordzee en de Baltische Zee. 6
Exoot:ja
   Beschrijving:Eerste melding van de Blauwe zwemkrab in Europa stamt uit 1901 in Rochefort, Frankrijk; De eerste Nederlandse melding stamt uit 1932 uit Zaandam 7
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 5
Bevruchtingswijze:Verblijven gedurende de zomer in brakwater waar gepaard wordt; de eieren worden gelegd in zoutwater (winter) 3
   Temperatuur:15-30 3
Eieren:ja
   Aantal:≤2.000.000 3
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 5
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. http://species-identification.org/species.php?species_group=caribbean_diving_guide&menuentry=soorten&id=123
  3. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26646
  4. https://strandvondsten.nl/Decapoda
  5. https://strandvondsten.nl/Brachyura
  6. https://www.gbif.org/species/2225646
  7. https://en.wikipedia.org/wiki/Callinectes_sapidus
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl