home | nieuwsblad | informatie
Raja clavata Linnaeus, 1758
NL Stekelrog GB Thornback ray FR Raie bouclée DE Nagelrochen DK Sømrokke NO Piggskate
×
Stekelrog 0
Stekelrog 0
×
Stekelrog 1
Stekelrog 1
×
Stekelrog 2
Stekelrog 2
Draagtijd:5 maanden
Eieren:ja
   Aantal:52-170 per jaar
   Doos:ja
      Lengte:60-90 mm
      Breedte:45-70 mm
      Vorm:rechthoeking
      Kleur:zwart; donkerachtig zwart
      Sculptuur:fijn gestreept in de lengte richting
   Laterale zoom:ja
      Beschrijving:duidelijk; kan met franje zijn
   Proximale horens:ja
      Lengte:ongeveer even lang als distale horen of iets langer
      Vorm:stevig
   Proximaal veld:ja
      Beschrijving:breder dan distaal veld
   Distale horens:ja
      Lengte:ongeveer even lang als proximale horen
      Vorm:stevig; gekromd
   Distaal veld:ja
      Beschrijving:smaller dan proximaal veld
   Vindkans:Met grote regelmaat te vinden
Websites:
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl