home | nieuwsblad | informatie
Raja undulata Lacepède, 1802
NL Golfrog GB Undulate ray FR Raie peinte DE Scheckenrochen
×
1318548856 0
1318548856 0
×
1318548856 1
1318548856 1
×
1318548856 2
1318548856 2
Lichaam:ja 1
   Vorm:horizontaal afgeplat 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 2
   Kaken:ja 2
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Locatie:aan de onderkant (lichte kant) 1
      Opening:Aan elke kant van het lichaam; 5-6 3
Vinnen:ja 3
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 3
   Kraakbeen:ja 3
   Ruggegraat:ja 4
Zwemblaas:ja 3
Eieren:ja
   Doos:ja
      Lengte:72-82 mm
      Breedte:42-52 mm
      Vorm:rechthoekig
      Sculptuur:fijn gestreept
   Laterale zoom:ja
      Beschrijving:zeer smal, minder dan 1 mm, nauwelijks zichtbaar, vaak met hechtingsvezels
   Proximale horens:ja
      Lengte:bijna gelijke lengte of iets langer dan de distale horens
      Vorm:naar binnen gebogen; bijna even lang als distale horens
   Proximaal veld:ja
      Beschrijving:breder dan distaal veld
   Distale horens:ja
      Lengte:bijna even lang als proximale horen
      Vorm:haakvormig gekromd
   Vindkans:zeldzaam
Websites:
Literatuur:
Foto verantwoording:vondst en foto's van het eikapsel Arie Twigt
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/kraakbeenvissen/Rajiformes
  2. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://strandvondsten.nl/Chondrichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl