home | nieuwsblad | informatie
Rajidae de Blainville, 1816

Voor de vissen heeft het VLIZ een goede determinatie tabel, zie aldaar: http://www.vliz.be/nl/harokit


Rogge-eieren
Een rogge-ei bestaat uit een rechthoekige doos met daaraan 4 horens. De kant waar de rog het ei verlaat of verlaten heeft heet de proximale kant, die heeft dan ook de proximale horens. De andere, de gesloten kant, heet de distale kant en kent dus de distale horens. Tussen de proximale horens kan zich een proximaal veld bevinden en tussen de distale horens een distaal veld. Tenslotte kan over de lengte richting langs de doos een zoom zitten.
De lengte van de doos zoals gegeven in onderstaande tabel wordt gemeten in opgeweekte toestand (dus na 24 uur in water te hebben gelegen).

Flapperrog (Dipturus intermedius) Het eikapsel is tussen de 150 en 230 mm lang, heeft geen zoom, de horens zijn minder dan 1/5 van de doos lengte? lengte/breedte = 4 (breed)Ja
Vleet (Dipturus batis) Het eikapsel is tussen de 90 en 170 mm lang, heeft geen zoom, de horens zijn minder dan 1/5 van de doos lengte? lengte/breedte = 2 (smal)Ja
Witte rog (Rostroraja alba)) De doos is tussen de 125 en 190 mm lang en het heeft een zoom van ongeveer 10 mm breed?Ja
Blonde rog (Raja brachyura) De doos is tussen de 100 en 145 mm lang en het heeft een duidelijke zoom?Ja
Zandrog (Leucoraja circularis) De doos is 83 mm hoog en het heeft geen zoom, doos is fijn gestreept?Ja
Golfrog (Raja undulata) De doos is tussen de 72 en 82 mm lang en het heeft een zeer smalle zoom, de distale en proximale horens zijn ongeveer even lang?Ja
Kleinoogrog (Raja microocellata)) De doos is tussen de 65 en 100 mm lang en heeft een zeer smalle zoom, de distale horens zijn zeer kort en de proximale horens ruim 3x zo lang als de distale horens?Ja
Stekelrog (Raja clavata) De doos is tussen de 60 en 90 mm lang en het heeft een duidelijke zoom die één geheel vormt met de doos?Ja
Gevlekte rog (Raja montagui) De doos is tussen de 53 en 78 mm lang en heeft geen zoom, de doos is fijn gestreept, proximale en distale horens ongeveer even lang?Ja
Grootoogrog (Leucoraja naevus)) De doos is tussen de 45 en 70 mm lang en het heeft geen zoom, de doos is grof gestreept, proximale horens lang (breken snel af)?Ja
Sterrog (Amblyraja radiata) De doos is tussen de 40 en de 60 mm lang en het heeft een zoom die breed is, maar makkelijk los laat, doos is ruw met zowel lengte als dwarsstepen?Ja
Ronde rog (Rajella fyllae) De doos is tussen de 32 en 44 mm en het heeft geen zoom, de doos is grof gesteept?Ja
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl