home | nieuwsblad | informatie
Cladonia arbuscula
NL Gebogen rendiermos
×
2068355276 0
2068355276 0
Vruchtlichaam:ja 1
   Apothecium:ja 1
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecidea 1
      Rand:ja 1
         
Vormdik, dun
:dun 1
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
: 1
         Met wieren:nee 1
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/korstmossen/Cladonia
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl