home | nieuwsblad | informatie
Evernia prunastri (L.) Ach., 1810
NL Eikenmos
Vruchtlichaam:ja 1
   Apothecium:ja 1
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecanora 1
      Rand:ja 1
         
Vormdik, dun
:Dik 1
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
: 1
         Met wieren:ja 1
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/korstmossen/Evernia
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl