home | nieuwsblad | informatie
Abietinaria abietina (Linnaeus, 1758)
NL Zeedennetje
Generatiewisseling:ja 1
Steel:ja
   Hoogte:35 cm
   Vorm:hoofdas min of meer zigzag vormig tussen twee vertakkingen; stijf
   Kleur:geelbruin
   Vertakt:veervormig; in een platvlak; kan ook zelf vertakt zijn; naar boven korter wordend en zo het idee van een denneboom gevend; meestal regelmatig, soms onregelmatig
Thecae:ja 2
   Hydrothecae:ja 2
      Locatie:zijdelings aan de steel gehecht 2
      Steel:nee 2
      Vorm:flesvormig 2
   Sarcothecae:nee 2
PoliepEen poliep is een mogelijke fase in het leven van een neteldier (Cnidaria). De meeste poliepen zitten op een vaste ondergrond, er zijn er ook die ronddrijven in de zee, de meest bekende variant is waarschijnlijk het portugese oorlogsschip dat vaak een kwal wordt genoemd maar feitelijk een verzameling poliepen is. De basis bouw van een poliep is een buis met aan de onderkant een voet en aan de bovenkant een mondopening met tentakels.
:ja
×
889528591 0
889528591 0
   Kleur:grijs, bruin
   Tentakels:massief 1
   
ThecaeBehuizing van de poliep(en)
:ja
      
HydrothecaeBehuizing van de (voedings)poliepen
:ja
         Locatie:op zowel de hoofdtak als de zijtakken; nooit precies tegenoverstaand
         Hoogte:0,8-1,0 mm
         Vorm:glad; bol aan de basis en worden smaller naar de rand
         Opening:rond
         Operculum:enkelvoudig
      
GonothecaeBehuizing van de voorplantingspoliepen
:ja
         Vorm:ovaal
Kolonie:ja 1
   Beschrijving:Vastzittende poliep. Poliep in meerdere of mindere mate beschermd door een periderm 1
Voortplanting:De ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming. De meduse ontstaat door knopvorming aan de poliep 1
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Hydroidolina
  2. https://strandvondsten.nl/hydroidpoliepen/Sertulariidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl