home | nieuwsblad | informatie
Obelia bidentata
NL Tweetand zeedraad
 Overzicht 
 BijzonderhedenLuminicerend
   
 Poliep 
 Kolonie
    Lengte10 cm
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
    Steel hoogtetot 3 cm
    Steel kleurkleurloos
    Steel vertaktja; elke vertakking groeit uit tot een gastrozooid (voeding, buikpoliepen) of een gonozooid (voorplanting, reproductiepoliepen)
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
       Hydrothecae steelja
       Hydrothecae vormlang (0,5-0,6 mm), slank
       Hydrothecae operculumnee
    Sarcothecae
       Sarcothecae aanwezignee
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
       Voedingspoliep beschrijvingAlle voedingspoliepen binnen één kolonie zijn onderling verbonden door een gastrovasculaire holte
       Voedingspoliep symmetrieveelzijdig
       Voedingspoliep mondkan actief open en dicht gaan om voedsel op te nemen
       Voedingspoliep tentakelsongeveer 30 stekende tentakels gelegen rond de mond
       Voedingspoliep kleurgeelachtig
    Voortplantingspoliep
       Voortplantingspoliep beschrijvingverantwoordelijk voor de voorplanting. Komen in kleinere aantallen voor dan de voedingspoliepen. Produceren kwallen (hydromeduse).
       Voortplantingspoliep locatieIn de bladoksel van de voedingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Het leven 
 Bevruchtingvrij in de waterkolom
 Zygote faseja
 Embryonale faseja
 Zaadcellenhebben een flagel en kunnen zich dus voortbewegen opzoek naar een eicel
 Planula fasebegint vrijzwemmend, maar het dier gaat opzoek naar een vestigingsplek op bijvoorbeeld rotsen, schelpen en andere harde ondergronden en ontwikkelt tot een poliep
 Geslachtde medusa is mannelijk of vrouwelijk
 Voedselsnel bewegend klein plankton
 HabitatLitoraal gehecht aan een vaste ondergrond of pelagisch
    Diepte maximaaltot 80 meter
 VerspreidingZe komen talrijk voor in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan
   
 Bronnen 
 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl