home | nieuwsblad | informatie
Crangon crangon
NL Grijze garnaal GB Common shrimp FR Crevette grise DE Nordseegarnele DK Hestereje NO Sandreke
×
1879964962 0
1879964962 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Noordzeegarnaal, Gewone garnaal
Lengte:90 mm
Kleur:De kleur is grijs tot bruinachtig met kleine bruine en zwarte stippen of vlekjes. Kan van kleur veranderen om zich aan te passen aan de omgeving.
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 1:ja
      
RostrumUitstekende punt van het carapax tussen de ogen
:ja
         Stekels:1 stekel, naar voren gericht; midden op het rugschild
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
         Lengte:lang
ThoraxBorst
:ja
   Segmenten:ja
      Poten:10
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:Vergroeid tot schaar; lijken op haakjes
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:2 langwerpig driehoekige monddelen met haartjes aan de voorrand
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Vorm:plaatvormig
Habitat:In kustwateren op een zandige of slib bodem, ook op grindbodems; tot 250 meter diep
   Saleniteit:ook in brakwater
Voortbeweging:Eet 's nachts en is overdag in gegraven in het zand met alleen de ogen en voelsprieten boven de grond.
Eieren:ja
   Kleur:wit tot oranje
   Beschrijving:vrouwtjes leggen maximaal 3 maal per jaar eieren; eieren worden vastgehouden tussen de voorste zwempoten;
Geboorte:na ruim een maand
Larvale fase:tot 2 maanden en vijf vervellingen planktonisch; daarna op de bodemlevend
Literatuur:
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl