home | nieuwsblad | informatie
Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
NL Grijze garnaal GB Common shrimp FR Crevette grise DE Nordseegarnele DK Hestereje NO Sandreke
×
Grijze garnaal 0
Grijze garnaal 0
Synoniemen:Noordzeegarnaal, Gewone garnaal
Lengte:90 mm
Kleur:De kleur is grijs tot bruinachtig met kleine bruine en zwarte stippen of vlekjes. Kan van kleur veranderen om zich aan te passen aan de omgeving.
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Stekels:1 stekel, naar voren gericht; midden op het rugschild
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
         Lengte:lang
Thorax:ja
   Segmenten:ja
      Poten:10
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Propodus:Vergroeid tot schaar; lijken op haakjes
Mond:ja
   Beschrijving:2 langwerpig driehoekige monddelen met haartjes aan de voorrand
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Vorm:plaatvormig
Habitat:In kustwateren op een zandige of slib bodem, ook op grindbodems; tot 250 meter diep
   Saleniteit:ook in brakwater
Voortbeweging:Eet 's nachts en is overdag in gegraven in het zand met alleen de ogen en voelsprieten boven de grond.
Eieren:ja
   Kleur:wit tot oranje
   Beschrijving:vrouwtjes leggen maximaal 3 maal per jaar eieren; eieren worden vastgehouden tussen de voorste zwempoten;
Geboorte:na ruim een maand
Larvale fase:tot 2 maanden en vijf vervellingen planktonisch; daarna op de bodemlevend
Literatuur:
  • Leewis, Rob. (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee: KNNV.
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl