home | nieuwsblad | informatie
Pontophilus trispinosus
NL Driepuntsgarnaaltje GB Three spined shrimp DE Dreidornige Garnele DK Trespidset reje
×
2147403326 0
2147403326 0
×
2147403326 1
2147403326 1
Lengte:30 mm; meestal kleiner (15 tot 20 mm); mannetjes kleiner dan vrouwtjes; varieert ook per seizoen, feb-mei zijn ze groter dan in juli-oktober (dit geldt voor de Middellandse-Zee aan de Spaanse westkust)
Kleur:licht roodbruin gestippeld
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Lengte 
      Man:2,9 mm
      Vrouw:5,2 mm; ≤8 mm
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 1:ja
      
RostrumUitstekende punt van het carapax tussen de ogen
:ja
         Beschrijving:kort en afgerond
ThoraxBorst
:ja
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:klauwvormige schaar
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Beschrijving:korter dan de overige poten
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja 2
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja 2
   Licht:ja 2
      Ogen:ja 2
         Oogsteel:ja 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Habitat:Op zandige bodems, ook in rotsachtige poeltjes als er een zandige bodem is of tussen wier; laag in het intergetijdengebied;
   Diepte:≤40 m
   Verspreiding:IJsland, Noord-Noorwegen zuidelijk tot en met de Middellandse-Zee, Noordwest-Afrika, Canarische Eilanden, Azoren
Voortplanting:voornamelijk eind zomer tot begin van de herfst, in de Middellandse-Zee ook in de winter, wat veroorzaakt kan worden door de hogere temperatuur in de Middellandse-Zee.
Bevruchting:vermoedelijk het hele jaar door mogelijk, in de Middellandse-Zee een piek in eitjes per vrouwtje in april tot mei
Eieren:ja
   Aantal:650 per vrouwtje
   Beschrijving:er is een duidelijk verband tussen de eitjes per vrouwtje en de lengte van de carapax
Geslachtsrijp:vrouwtjes bij een carapax lengte > 3.4 mm (Middellandse-Zee), > 3.7 mm (Isle-of-man)
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/Decapoda
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl