home | nieuwsblad | informatie
Pandalus Leach, 1814
 Overzicht 
 Soorten
Noordse garnaal
Ringsprietgarnaal
 Determinatie

Ringsprietgarnaal (Pandalus montagui): Derde achterlijf segement volkomen glad op de bovenzijde. Onderrand van de dactylus van de laatste drie paar pereiopoden tot aan de spits voorzien van stekels

Ja

Noordse garnaal (Pandalus borealis): Derde achterlijf segement met een mediane carina, die op enige afstand van de achterrand van het segment abrupt eindigt. Uiterste helft van de onderrand van de dactylus van de laatste drie pereiopoden zonder stekels.

Ja

   
 Garnalen 
   
 Crustacea 
 Rugschild (Carapax)
    Carapaxglad, zonder carinae
 Kopstuk (Cephalon)
    Ogengroot
       Corneabreder dan de oogsteel
    Rostrum
       Rostrum stekelsop de bovenrand zijn ze beweegbaar
    Antennula bouwmet twee enkelvoudige flagellen, buitenste flagel met verdikte basale segmenten
 Borststuk (Thorax)
    Stylocrietbreed en afgerond
    3de Maximillipede Exopodietnee
    1ste Pereiopodeslank, met een microscopisch kleine schaar
       1ste Pereiopode Epipodietja
       1ste Pereiopode Exopodietnee
       1ste Pereiodode Ischiumongeveer even lang als Propodus, dicht bij de Merus iets verbreed
       1ste Pereiodode Meruseven lang als Carpus, langer dan propodus
       1ste Pereiodode Carpuseven lang als Merus, langer dan propodus
    2de PereiopodeL: zeer lang en smal
R: korter en grover
       2de Pereiopode Epipodietja
       2de Pereiopode Exopodietnee
       2de Pereiodode Ischiumongeveer even lang als Propus, dicht bij de Merus iets verbreed
       2de Pereiodode Meruseven lang als Carpus
       2de Pereiodode Carpusin meer dan 4 leden verdeeld
    3de Pereiopodeeven lang en gelijk van bouw als de 4de en 5de; alle leden zijn voorzien van haren
       3de Pereiopode Epipodietja
       3de Pereiopode Exopodietnee
       3de Pereiodode Ischiumkort
       3de Pereiodode Merusveel langer dan propodus; overlangse rij van beweegbare stekels
       3de Pereiodode Carpusongeveer half zo lang als de propodus; overlangse rij van beweegbare stekels
       3de Pereiodode Propodusongeveer 3x zo lang als dactylus
       3de Pereiodode Dactyluszeisvormig met stekels aan de onderrand
    4de Pereiopodezie derde pereiopode
    5de Pereiopodezie 3de pereiopode
 Achterlijf (Abdomen)
 1ste achterlijfsegmentafgerond
 2de achterlijfsegmentafgerond
 3de achterlijfsegmentafgerond
 4de achterlijfsegmenteindigend in een achterwaarts gerichte stekel
 5de achterlijfsegmenteindigend in een achterwaarts gerichte stekel
 6de achterlijfsegmentduidelijk langer dan het vijfde
    Telsonlangwerpig; small; op bovenzijde voorzien van twee overlangse rijen beweegbare stekels; achterrand afgerond en voorzien van 6 beweegbare stekels, waarvan de twee buitenste zeer kort zijn
    Uropod lengtelangwerpig; even lang of iets langer dan het telson
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl