home | nieuwsblad | informatie
Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923)
NL Trompetkalkkokerworm
Op de kop zitten twee kieuwen, elk met 6-10 korte draden. De koker van kalk kan afgesloten worden met een afsluitklepje (operculum), waarop een aantal kleine donkerbruine stekeltjes zit. Alleen het voorste stuk van de koker is bewoond.
×
202470167 0
202470167 0
×
202470167 1
202470167 1
×
202470167 2
202470167 2
×
202470167 3
202470167 3
×
202470167 4
202470167 4
Lichaam:ja 1
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 2
   Lengte:25 mm
   Ringen:ja 2
   Segmenten:ja 1
      Aantal:70-120
      Beschrijving:in de lengte geribbeld.
      
ChaetaBorstels
:ja 1
   Operculum:ja 3
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 3
   
KieuwkroonEen bij sommige borstelwormen aanwezige vergroeiing op de kop voor het vangen van voedsel en voor de uitwisseling van gas (ademhaling). De kieuwkroon bestaat vaak uit twee halfcirkelvormige ingeplante reeksen van kieuwdraden.
:ja 3
      
KieuwdradenDe kieuwdraden zijn ook bekend als radiolen (Radioles). De kieuwdraden hebben fijne zijtakjes (pinnulae).
:ja 3
         
PinnulaeVerantwoordelijk voor het vangen van voedsel.
:ja 3
KokerEen door het dier afgescheiden stof, soms vermengt met zand, schelpen of ander bodem materiaal, dat een buisvormige constructie oplevert waarin het dier kan leven.
:ja 3
   Beschrijving:De ringen van de koker zijn geen jaarringen, maar wel groeiringen.
   Materiaal:Calciumcarbonaat 3
   Kleur:wit (jong), oudere donkerder
Ademhaling:2 kieuwen op de kop
Foto verantwoording:De exemplaren op de bovenste twee foto's zijn gevonden op een plank bij Egmond aan Zee in 2017.
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Polychaeta
  2. https://strandvondsten.nl/Annelida
  3. https://strandvondsten.nl/borstelwormen/Serpulidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl