home | nieuwsblad | informatie
Arenicola Lamarck, 1801
NL Pieren
Determinatie

Er zijn twee soorten Pieren die gevonden kunnen worden en die heel moeilijk uit elkaar te houden zijn zonder DNA onderzoek. De meest gebruikte methode om de twee soorten uit elkaar te houden is het tellen van de ringen tussen de 2de en de 3de chaetiger, dat zijn de ringen die bezet zijn met borstels. Dit geeft geen 100% uitsluitsel, dus de determinatie tabel hier onder maakt dan ook gebruik van verschillende kenmerken. Hoe meer er bekend zijn hoe nauwkeuriger de determinatie. Lees voor beide soorten de hele vraag voordat u een keuze maakt. Alleen DNA onderzoek geeft 100% zekerheid.

Zwarte wadpier (Arenicola defodiens) Heeft het dier tussen de 2de en de 3de chaetiger 2 ringen, vormen de uitwerpselen op het strand keurige cirkelvormige hoopjes zonder dat er een kuiltje verderop in het strand aanwezig is, en zijn de kieuwen onregelmatig vertakt? Leven vaak wat verder in zee waar de zoutgehaltes wat stabieler zijn. Ja
Wadpier (Arenicola marina) Heeft het dier tussen de 2de en de 3de chaetiger 3 ringen, vormen de uitwerpselen op het strand een warrige kluwe waarbij er verderop een kuiltje in het strand aanwezig is en zijn de kieuwen veerachtig? Leven vaak wat dichter bij de kust in meer slibachtige omgevingen. Ja
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Kop
 Lichaam
 Voedsel opname en verwerking
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Websites
  1. www.glaucus.org.uk

  2. www.vliz.be

 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl