home | nieuwsblad | informatie
Metridium dianthus (Ellis, 1768)
NL Zeeanjelier GB Plumose anemone FR Anémone plumeuse DE Seenelke
×
Zeeanjelier 0
Zeeanjelier 0
Lichaam:ja1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch1
   Zuil:twee tot drie maal zo lang als breed, glad2
      Hoogte:200 mm; ≤500 mm2 3
      Kleur:meest voorkomend: wit, oranje en bruin; egaal2
   Mondschijf:ja
      Diameter:breder dan de zuil
      Tekening:geen2
      Vorm:met 5 of 6 lobben of vertakkingen die vaak naar omlaag gebogen zijn2 3
   Tentakels:ja
      Aantal:veel2
      Kleur:meestal lichter dan de zuil2
      Lengte:kort2
      Lokatie:Ze staan op de lobben of vertakkingen2
   Voet:ja
      Diameter:breder dan de zuil2
Kolonie:ja
   Dichtheid:≤500 ex./m2 3
Habitat:Een van de meest algemene soorten. Vanaf de laagwaterlijn, zelden op droogvallende delen, tot 100 meter dierp. Zelden in modderige omgevingen. Op hard substraat; steen, hout, veen. Karakteristiek op scheepswrakken.2 3
   Saleniteit:≥10 ‰2
   Verspreiding:Grote delen van het noordelijk halfrond, in Europa zuidelijk tot West-Bretagne.
Bevruchting:ongeslachtelijk, door deling in de lengte, danwel door afsnoering van stukjes zuil3
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl