home | nieuwsblad | informatie
Cerianthus lloydii Gosse, 1859
NL Viltkokeranemoon GB lesser cylinder-anemone FR petit cérianthe DE Nordsee-Zylinderrose
Slanke anemoon zonder voetschijf
Lichaam:ja1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch1
   Zuil 
      Hoogte:in Nederland meestal niet meer dan 70 mm; ≤150 mm2
      Diameter:≤10 mm2
      Kleur:lichtbruin tot creme kleurig2
   Mondschijf:ja
      Vorm:hol3
   Tentakels:ja
      Aantal:ongeveer 70 van elk (lang en kort)2
      Kleur:variabel: wit, bruin, geel, groen, rood, paars-achtig. Bandering is algemeen.12
      Lengte:kort om de mond; lange, dunne aan buitenzijde cm; ≤5 cm2 3
Mond:ja
   Beschrijving:bijna nooit zichtbaar2
Kolonie:ja
Habitat:In zand of slib met een viltachtige koker van slijm en modder met een lengte van ongeveer 20 cm lang en 1-2 cm breed op plaatsen waar de bodem niet voortdurend in beweging is. Tot 100 meter diep. Bij extreem springtij droogvallend. Kan tegen licht vervuild water.2 3
   Vindplaatsen:Niet in de wadden
Bevruchting:Er zijn mannelijke en vrouwelijke exemplaren3
Groei:De larve ontwikkeld zicht tot een volledig op een volwassen exemplaar lijkend individu voordat het zich op de bodem vestigt3
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/bloemdieren/Ceriantharia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl