home | nieuwsblad | informatie
Actinia equina (Linnaeus, 1758)
NL Rode paardeanemoon GB Beadlet anemone FR Actinie rouge DE Pferdeaktinie
×
1991725983 0
1991725983 0
×
1991725983 1
1991725983 1
×
1991725983 2
1991725983 2
×
1991725983 3
1991725983 3
Kleur:meestal uniform rood of bruin, overgangen naar groen komen voor. Ook helemaal groenen komen voor.1 1
Lichaam:ja 2
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch 2
   
ZuilLichaam van een anemoon
:even breed of breder dan hoog, alleen exemplaren kleiner dan 1 cm kunnen hoger dan breed zijn 1
      Hoogte:80 mm 3
   Mondschijf:ja
      Diameter:breder dan de zuil mm; ≤40 mm 1
      Tekening:geen 1
   Tentakels:ja
      Aantal:192
      Kleur:meestal zelfde kleur als de zuil of iets lichter 1
      Lengte:2 cm
      Locatie:in 5 tot 6 cirkels rond de mondopening 3
   
AcroraghiDienen ter verdediging bij zee-anemonen
:ja
      Aantal:24
      Kleur:blauw
      Locatie:een cirkel buiten de tentakels
   Voet:ja
      Diameter:breder dan de zuil mm; ≤40 mm 1
      Kleur:rond de voet soms een blauwe lijn 3
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Locatie:meestal op een kegelvormige verhoging op de mondschijf 1
Habitat:Op harde ondergrond vaak in holten of spleten. Bijna altijd in het eb- en vloedgebied tot een maximum van 8 meter diep. Bij laagwater vallen ze vaak droog en zijn dan vindbaar als 3 cm hoge rode klodders. 1 3
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Bevruchting:levendbarende voortplanting komt vaak voor.
Literatuur:
Bronnen:
  1. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  2. https://strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  4. https://strandvondsten.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl