home | nieuwsblad | informatie
Diadumene cincta Stephenson, 1925
NL Baksteenanemoontje GB orange anemone FR anémone flammeé DE Hafenrose
Synoniemen:Golfbrekeranemoon
Kleur:(baksteen) oranje of bruin, soms heel bleek en doorzichtig1 2
Lichaam:ja
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch3
   Zuil:tamelijk recht, glad, bijna altijd hoger dan breed (15 mm)1 2
      Hoogte:70 mm1
   Patroon:soms met donkere punten1
   Mondschijf:ja
      Diameter:weinig breder dan zuil1
   Tentakels:ja
      Aantal:2002
      Kleur:meestal lichter dan de zuil, soms met witte ringen1
   Voet:ja
      Diameter:weinig breder dan zuil1
Kolonie:ja
   Dichtheid:≤3000 ex./m1 2
Habitat:Op hard substraat, laag in het intergetijdengebied tot 50 meter diep, niet vaak droogvallend. Ook in modderige milieus, maar niet in zanderige. In beschutte omgeving. Vaak samen met sponsen.1 2
   Saleniteit:≥8 ‰
   Verspreiding:Zuidelijk tot West-Frankrijk1
Bevruchting:ongeslachtelijk, door afsnoering van de zuil2
Bronnen:
  1. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  2. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  3. https://strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl