home | nieuwsblad | informatie
Praunus flexuosus
NL Geknikte aasgarnaal
×
P1040389-lg.JPG
P1040389
×
P1040385-lg.JPG
P1040385
×
P1040388-lg.JPG
P1040388
 Overzicht 
   
 Crustacea 
 Lichaam algemeentransparant; met chromatoforen op de buikzijde van de thorax, op het telson en op de uropoden
 Lengte24 mm
 Rugschild (Carapax)
    Carapaxlangwerpig met bijna parallelle zijden
 Kopstuk (Cephalon)
    Rostrum
    Rostrum algemeenafgerond, tussen twee korte, laterale stekels
       Antenneschublang, slank en opvallend, met een korte stekel op de buitenrand, dicht bij de top, en lange setae op de binnenrand
 Borststuk (Thorax)
 Achterlijf (Abdomen)
    Telsonnaar de top taps toelopend, met een diepe, brede inkeping aan het einde
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Het leven 
 Habitatin getijdenpoelen en ondiepe kustwateren; tussen tweetand zeedraad;
    Saleniteitin brak- en zoutwater
 VerspreidingNoordelijk tot Noorwegen
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

  2. Aasgarnalen (Mysidacea) - Borghouts-Biersteker, C.H. ; Tabellenserie nr 25 ; SWG , 1983

 
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl