home | nieuwsblad | informatie
Crustacea Brünnich, 1772
NL Kreeftachtigen GB Crustaceans DE Krebse
Lichaam:ja
Kop:ja
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl