home | nieuwsblad | informatie
Crustacea Brünnich, 1772
NL Kreeftachtigen GB Crustaceans DE Krebse
Lichaam:ja
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl