home | nieuwsblad | informatie
Ascidiacea Blainville, 1824
NL Zakpijpen
EtymologieHerkomst van de naam
:Zakpijp is een oud Nederlands woord voor doedelzak
Lichaam 
   Vorm:bol- of cilindervormig
   Zak:is een taaie huls die ook wel mantel genoemd wordt
      Dikte:dikwandig
      Materiaal:cellulose
Habitat:leeft vastgehecht op een harde ondergrond
Larvale fase:de larven zien eruit als kikkervisjes, ze hebben een notochord en een hole dorsale zenuwstreng; de larven leven vrij in de waterkolom
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl