Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad

Afmelden Nieuwsblad

E-mail onze redactie

Naar strandvondsten.nl

 Jaargang 8, nummer 1

Redactie: Dennis Leeuw

1 februari 2019 

Redactioneel

Dennis Leeuw

Het is even geleden dat er een nieuwsblad uitgekomen is. Om precies te zijn was de laatste in maart 2018. Er is in de tussen liggende periode veel gebeurd, zoals opnieuw een verhuizing. Maar ook aan de website is er het een en ander veranderd en daarvan willen we u, zo aan het begin van 2019 berichten.
Wat de verhuizing betreft kunnen we u melden dat strandvondsten.nl nu gevestigd is in het centrum van het mooie Alkmaar. Op de website is er veel gebeurd in de code, maar daar heeft u als het goed is niet veel van gemerkt, misschien dat de site wat sneller geworden is. Qua inhoud is er wel veel aan de hand, we werken lekker door. Komende nummer hoop ik veel meer te kunnen vertellen over hydroïdpoliepen, want de afgelopen zomer en herfst hebben vele nieuwe vondsten gebracht en die moeten voor een deel nog op naam gebracht worden, maar ik ben vast begonnen om een begin te maken met deze leuke diergroep. Nu is het nog een simpel begin, maar er komt meer zodra de (vrije) tijd het toelaat.
Over naar wat er aan nieuws te melden is.

Vissen

Dennis Leeuw

Na de eerste aanzet voor een determinatie-tabel voor vissen heb ik nog wat extra zitten googlen, lezen en onderzoeken en heb ik denk ik wat verbeteringen kunnen doorvoeren in de tabel. Hopelijk is hij nu duidelijker.

Vondstenlog / Vindplaatsen

Dennis Leeuw

Voor alle data uit het vondstenlog staat nu ook bij de vondsten op de pagina van de vindplaats. Wat bij Egmond aan Zee een heel lange lijst oplevert, jawel alle vondsten van Egmond zijn nu op de pagina terug te vinden van 2007 tot en met 2018, afgelopen zomer ontbreekt nog, maar dat komt omdat het vondstenlog nog bijgewerkt moet worden. Het enige in deze automatiseringsslag nog gedaan moet worden is ouderwets handwerk. Het opschonen van de vindplaats teksten waar ik vondsten in de tekst vermeld heb, dus bij sommige vindplaatsen zult u nog twee keer een vermelding van bepaalde vondsten tegen komen.

Wieren

Dennis Leeuw

Bij de wieren zijn er twee nieuwe soorten toegevoegd te weten het Langgerekt knoopwier en het rood darmwier. Bij het langgerekt knoopwier moet u het doen met alleen een foto. Voor het rood darmwier is er al wat meer informatie.

Insecten

Dennis Leeuw

Ik heb een nieuwe sectie geïntroduceerd: Insecten en daar gelijk twee nieuwe soorten aan toegevoegd. Van een soort heb ik ook de foto's van de andere hoop ik die binnenkort eens te kunnen maken, mocht iemand foto's hebben liggen (ook van ander op het strand te vinden insecten) dan hou ik me aanbevolen. De toegevoegde soorten zijn Strandvlieg (alleen foto's) en een notitie bij de brandingsvlieg.

De Kor

Dennis Leeuw

Met dank aan Ron Ates zijn van De Kor nu de volledige jaargangen 1 tot en met 22 (1972) online. Hij heeft monikkenwerk geleverd met het produceren van weer 10 gedigitaliseerde jaargangen. Wat enorm fijn om al deze informatie voor iedereen toegankelijk te hebben. Iedereen veel leesplezier.

Oceanografie

Dennis Leeuw

Bij oceanografie is er een beginnetje gemaakt met een artikel over het coriolis-effect. De basis is beschreven, maar wat dit met het oceaanwater te maken heeft en met de stromingen in zee daar moet ik nog wat aan doen. Maar daar zal ik waarschijnlijk weer een zomervakantie voor nodig hebben.

Ringwormen

Dennis Leeuw

Bij de Schelpkokerworm heb ik een foto kunnen toevoeg van het dier nadat er na een storm vele nog nauwelijks levende exemplaren aanspoelden op het strand.

Ribkwallen

Dennis Leeuw

Eindelijk hij is er, de Meloenkwal. Met de opkomst van de Amerikaanse ribkwal (en mijn onkunde) heb ik de Meloenkwal nooit kunnen vinden, maar gelukkig is het me afgelopen zomer gelukt ze te vinden en dan ook gelijk in grote hoeveelheden. Fantastisch om een Meloenkwal in een zwin te zien zwemmen met een Zeedruifje in zijn binnenste. Met deze soort kon ik ook de complete determinatie-tabel voor de drie vermelde soorten maken. En ook hier is weer mij conclusie als je ze eenmaal alle drie gevonden hebt is het uit elkaar houden van de soorten redelijk simpel. Maar dat is vaak de moeilijkheid met determinatie(tabellen) we hebben niet van elke soort een exemplaar.

Zakpijpen

Dennis Leeuw

Bij de Japanse knotszakpijp heb ik een foto geplaatst die naar mijn idee beter laat zien hoe het dier eruit ziet en daarmee dus makkelijk herkenbaar wordt voor een ieder.

Bloemdieren

Dennis Leeuw

De dodemansduim had tot nog toe alleen een foto uit het aquarium op Helgoland. Nu staat er ook een foto op de site zoals het dier eruit ziet als je hem op het strand vind en die duidelijk maakt waar de Nederlandse naam vandaan komt.

Slakkenhuizen

Dennis Leeuw

Er is een beschrijving met foto's van het Gestippeld schepje. Dit is mogelijk door Stichting Duik de Noordzee Schoon die elk jaar netten van wrakken verwijderd en waar ik bij mag zijn als ze aan land komen om de netten te doorzoeken naar dieren die in de Noordzee leven. Ik ben ze heel dankbaar dat ik daar al verschillende jaren bij mag zijn.

Tweekleppigen

Dennis Leeuw

Bij de Tijgerpels heb ik een extra foto kunnen plaatsen van een vers gevonden exemplaar van deze soort.
En dan een hele uitdaging... een deteminatie-tabel voor de Mytilidae. Ja, soms moet je de uitdaging gewoon aangaan en het doen. Het voordeel van een website ten opzichte van een boek ik is dat er makkelijk wijzigingen gemaakt kunnen worden. Dus hij is er, de tabel. Aanvullingen en ideeë zoals altijd van harte welkom.

Weet u iemand die het Nieuwsblad niet mag missen. Stuur het Nieuwsblad door.
Nog geen abonnee van het Strandvondsten Nieuwsblad? nieuws@strandvondsten.nl