Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad
Afmelden Nieuwsblad
E-mail onze redactie
Naar strandvondsten.nl

 Jaargang 2, nummer 5

Redactie: Dennis Leeuw

6 juni 2013 

Nonnetjes

Dennis Leeuw

Het viel mij op dat ik dit jaar veel dubbele Nonnetjes op het Egmondse strand vind. Ik heb naast 8 doubletten ook al 1 levend exemplaar gevonden en het seizoen is nog nauwelijks begonnen, we zijn over het algemeen alleen in de zomermaanden veel op het Egmondse strand te vinden.
Ik ben eens na gegaan in het vondstenlog hoe dat de afgelopen jaren was en vond in het log:
2007 1 doublet,
2008 geen een,
2009 2 doubletten,
2010 weer geen een,
2011 2,
2012 4 en
nu dus al 9. Mijn gevoel blijkt dus te kloppen, het zijn er duidelijk meer dan andere jaren. De vraag, die elke ouder gek maakt, is natuurlijk waarom? Met de suppletie van 2 jaar geleden zijn ze waarschijnlijk niet mee gekomen, daar er in het suppletiemateriaal geen of weinig levende Nonnetjes zijn aangetroffen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er door de suppletie een omgeving is ontstaan die aantrekkelijk is voor Nonnetjes. Een andere mogelijkheid kan verband houden met een andere waarneming: er slaat al een paar jaar weinig duin af rond Egmond, sterker er zijn stukken waar zich jonge duinen vormen. Er zijn minder zware stormen geweest en daardoor misschien minder omwoeling van de zeebodem.
Het blijft gokken en het hield me bezighouden

tijdens een wandeling langs de kust. Ik hoop dat er via dit stukje meer gedachten loskomen en dat we kunnen achterhalen hoe het komt dat we er dit jaar zoveel vinden.

Vissen

Dennis Leeuw

We hebben een redelijke collectie liggen met foto's van vissen. Toch is het er nooit van gekomen om deze toe te voegen aan onze website. Deze maand hebben we er echter enkele kunnen toevoegen.
Allereerst hebben we de platvissen Bot en Griet toegevoegd. De foto bij het Grietje is van een nog behoorlijk jong exemplaar dat we vingen in een swin, ongeveer 10 cm. Hopelijk komen ooit nog eens een volwassen exemplaar tegen.
Een andere soort die u sinds deze maand kan aantreffen op onze site is de Fint. Dit is een minder bekende soort. Hij is familie van de haring, maar wel een paar maatjes groter.

Bruinvissen

Dennis Leeuw

Zoals dit jaar al vaker opgemerkt, er zijn meer Bruinvissen voor onze kust. Daarmee gaat gepaard het aanspoelen van meer dode exemplaren op onze stranden. Regelmatig zag ik de strandvonder een dood dier begraven.
Het lijkt erop dat de toename van Bruinvissen in de zuidelijke Noordzee toe te schrijven is aan een vermindering van de aantallen in de noordelijke Noordzee. Sinds halverwege de jaren 90 nemen de aantallen in de zuidelijk Noordzee toe. Terwijl

blijkt dat in de wateren rond Schotland de aantallen afnemen. Kennelijk migreert de bruinvis, onduidelijk is nog waarom.
In de middeleeuwen werd de Bruinvis regelmatig gegeten met veel kruiden, zoals peper en kaneel. Aan deze gewoonte heeft het dier ook een andere Nederlandse naam overgehouden, namelijk Zeevarken. Ook in het Engels, seapig, en in het Duits, Meerschwein, komt deze benaming nog voor. Er waren in die tijd zelfs zoveel Bruinvissen dat er voldoende olie uit de dieren gewonnen kon worden om de vuurtoren van Wenduine erop te laten branden. Het zou er dus op kunnen duiden dat er periodes zijn dat ze zuidelijker of noordelijker verblijven.
Wist u dat Bruinvissen en alle andere dolfijnen en walvissen afstemmen van een vleesetende evenhoevige genaamd Pakicetus? Daarmee is het gerelateerd aan herten, runderen en varkens. Pakicetus evolueerde terug van landdier naar zeedier en bracht ons zo deze prachtige diergroep. Pas geboren bruinvissen hebben ook nog snorharen. Andere aanwijzingen voor deze evolutie zijn de longen, het zijn zoogdieren, de botten in de vinnen, het rudimentair aanwezig zijn van een bekken, en de manier waarop de ruggewervel beweegt. Dit laatste kan men zien tijdens het zwemmen, de ruggewervel maakt bij walvissen en dolfijnen een op en neergaande beweging, net als bij landdieren, en niet een links- en rechtsbeweging zoals bij vissen.
Een goed artikel om verder te lezen is deze PDF: Bruinvis in de zuidelijke Noordzee van de Nederlandse Zoogdier vereniging.

Weet u iemand die het Nieuwsblad niet mag missen. Stuur het Nieuwsblad door.
Nog geen abonnee van het Strandvondsten Nieuwsblad? nieuws@strandvondsten.nl