Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad
Afmelden Nieuwsblad
E-mail onze redactie
Naar strandvondsten.nl

 Jaargang 1, nummer 3

Redactie: Dennis Leeuw

31 maart 2012 

Strandwacht

Van de redactie

Voor u ziet u nummer 3 van het Strand- vondsten Nieuwsblad. Voortaan verschijnen we één keer in de maand. De oorspronkelijke gedachte was om met het uitbrengen van een stuk van de digitale Vita Marina een Nieuwsblad- nummer te laten verschijnen. We hebben echter voldoende stof om er een maandblad van te maken. De abonneelijst was gebaseerd op zij die belangstelling hadden voor de digitale uitgave van de Vita Marina. Nu we een veel breder scala aan artikelen gaan opnemen verwachten we dat ons Nieuwsblad voor meer mensen aantrekkelijk zal zijn. Wellicht willen meer mensen abonnee worden. U kunt ons helpen: Vraag uw vrienden of kennissen ons een mailtje te sturen met het verzoek om het Nieuwsblad te mogen ontvangen. Ons adres staat in de onderste blauwe balk. Dan zorgen wij ervoor dat ook zij elke maand het Strandvondsten Nieuwsblad ontvangen.

Strandvondsten van de Franse Noordzee-kust (deel 1)

Van onze correspondent

Er werd in februari besloten dat het strandvondsten-team in maart erop uit zou gaan om de Franse Noordzee-kust te onderzoeken. Een lang weekend werd gepland en er moesten keuzes worden gemaakt. Alles onderzoeken was onmogelijk, het moest dus om een verkennend onderzoek gaan.
Een belangrijke vraag was: waar eindigt de Noordzee? Daarop was het antwoord snel gegoogled: tussen Calais en Dover. Hiermee lag het onderzoeksterrein vast. We namen het gebied

van Calais tot de Belgische grens. Dit werd opgehakt in vier delen:

  1. Vrijdag: Calais
  2. Zaterdag: Calais tot en met Gravelines
  3. Zondag: Gravelines tot en met Dunkerque
  4. Maandag: Dunkerque tot en met de Belgische grens (m.n. Bray-Dunes)

Op basis van de satelliet foto's van Google hebben we in Calais de zuidkant bezocht. Een hotel aan Dig Gaston Berthe werd gekozen. Vanaf de pier tot het verlengde van Rue du Fort Lapin werd aan een onderzoek onderworpen.
Het belangrijkste dat op viel was het ontbreken van strandschelpen en de aanwezigheid van grote hoeveelheden tapijtschelpen, dubbele zaagjes en wenteltrappen.

- wordt vervolgd -

Vita Marina

Van onze correspondent

Deze maand toegevoegd aan de Vita Marina pagina: het Register en de Eencelligen.
We hebben naast het register 1964-1968 ook de oude tijdelijke registers 1964-1965 en 1964-1966 gedigitaliseerd. U ziet dit ook terug in de paginanummering. Met het verschijnen van het complete Vita Marina Register weet u gelijk wat u nog kunt verwachten.
De sectie Eencelligen brengt de kleinsten onder uw aandacht. Vaak wordt er weinig aandacht geschonken aan het miniatuurleven in zee. Toch blijft het een wonder om na een stevige voorjaarsstorm wolken met schuim over het strand te zien stuiven, of tijdens een zwoele zomeravond opeens geconfronteerd te worden

met golven die licht geven (zie Het lichten der zee). In de sectie Eencelligen zult u hierover meer te weten komen.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen.

Jaargast: De Snotolf

Van onze correspondent

De snotolf komt in de winter naar ondiep water om eieren af te zetten. Tot eind maart zijn dan zowel mannelijke als vrouwelijke volwassen dieren in het Grevelingenmeer en Oosterschelde te zien. Na het paaien trekken de vrouwtjes terug
naar zee. Het mannetje blijft achter en bewaakt en verzorgt de eitjes tot ze uitkomen. Na mei trekken zowel vader als de jongen naar zee. Tot die de tijd heeft het mannetje niets gegeten.
Het bijzondere aan de snotolf is de zuignap onder de buik van volwassen dieren en het feit dat ze geen schubben hebben. Zijn plompe voorkomen maakt hem makkelijk te onderscheiden van andere vissen. De snotolven zijn grijs-groen van kleur. In de paaitijd krijgt het mannetje een rode kleur.
De snotolf heeft geen zwemblaas en is dus ge- dwongen om dicht bij de bodem te le- ven. Zijn voedsel bestaat uit ribkwallen, kreeftjes en kleine visjes.
Aan www.strandvondsten.nl hebben we een pa- gina toegevoegd in de vissen sectie die gaat over de Snotolf. Meer informatie over deze bijzondere vis kunt u daar vinden.

Weet u iemand dit het Nieuwsblad niet mag missen. Stuur het Nieuwsblad door.
Nog geen abonnee van het Strandvondsten Nieuwsblad? nieuws@strandvondsten.nl