Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad
Afmelden Nieuwsblad
E-mail onze redactie
Naar strandvondsten.nl


 Jaargang 1, nummer 1

Redactie: Dennis Leeuw

19 februari 2012 


Een nieuwsblad

Van de redactie

Met dit nieuwsblad willen we u, onze bezoekers, op de hoogte houden van het wel en wee van onze website strandvondsten.nl. Tevens zal de weblog sectie verdwijnen en komt dit breder opgezette Nieuwsblad daarvoor in de plaats. We hopen hiermee u, onze gewaardeerde bezoeker, nog meer van dienst te zijn.

Digitalisatie Vita Marina

Van onze correspondent

De afgelopen paar jaar hebben we op vele manieren stukjes gekocht en verzameld van de Vita Marina een uitgave van de Stichting Biologia Maritima uit Den Haag. Het is niet eenvoudig om de volledige uitgave van de Vita Marina compleet te krijgen, misschien wel omdat de inhoud van vele artikelen nog steeds heel waardevol is. Wij hadden besloten om de Vita Marina te digitaliseren en gratis ter beschikking te stellen aan de bezoekers van strandvondsten.nl, dit in goed overleg met de erven Bob Entrop en de Stichting Biologia Maritima. Het is bijna

onmogelijk om met een simpele scanner de ruim 4500 pagina's om te zetten in PDF en via OCR te voorzien van doorzoekbare tekst. Daar is een meer geautomatiseerd proces voor nodig. Gelukkig hebben we de Stichting Historic Future bereidt gevonden om deze taak voor ons uit te voeren.
De afspraak was dat ze er ongeveer 3 maanden over zouden doen om alles digitaal te maken, en welke blijde verrassing trof ons toen we op 17 februari reeds in het bezit waren van onze digitale versie. Er moet nog wel het een en ander aan handwerk worden gedaan, zoals het op de juiste volgorde zetten van de pagina's voor de A4 versie van de Vita Marina en het maken van een PDF per artikel voor het losbladig systeem. We zullen dus niet direct alles online kunnen plaatsen, maar stukje bij beetje. We beginnen vandaag bij jaargang 41.
Dankzij de relatief lage kosten die door Stichting Historic Future aan ons berekend zijn kunnen we u de Vita Marina geheel gratis aanbieden. Waarmee iedereen toegang krijgt tot deze bijzondere documentatie.
Via het Strandvondsten Nieuwsblad zullen we u

regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.

De Strandvondsten Website

Van onze webmaster

De afgelopen anderhalve maand zijn we druk bezig geweest met het toevoegen van beschrijvingen van 16 tweekleppigen in het kader van de samenwerking tussen Stichting Anemoon en Strandvondsten.nl. Daarnaast is er een compleet nieuwe pagina verschenen van de Oorkwal. Voor de kwallen is er nu de mogelijkheid om naast de kwal beschrijving ook een beschrijving van de poliep te geven.

Potvis Theofiel

Van onze correspondent

Op 8 februari spoelde er op het strand van Heist België een potvis aan. Na een doodsstrijd van enkele uren overleed het dier op het strand. Het kadaver zal gebruikt worden om energie mee op te wekken. De gewonnen vetten zouden in staat moeten zijn om 14 huishoudens een jaar lang van energie te voorzien.