Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad
Afmelden Nieuwsblad
E-mail onze redactie
Naar strandvondsten.nl


 Jaargang 1, nummer 2

Redactie: Dennis Leeuw

11 maart 2012 


Bijzondere vondsten

Van de redactie

Via enkele websites en nieuwsberichten hebben we de afgelopen paar weken vernomen dat er door de strenge vorst die er geweest is bijzondere vondsten op het strand gedaan worden. In de artikelen gaat het meestal om de Ingegraven slangster, Amphiura brachiata.
Onze vraag aan u is, wat waren uw speciale vondsten de laatste tijd, waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat ze veroorzaakt zijn door de voorgaande vorstperiode? Meldt het aan onze redactie.

Vita Marina

Van onze correspondent

Natuurlijk is er weer een update van de Vita Marina pagina. Allereerst hebben we bij de PDF's van vorige keer een inhoudsopgave gevoegd zodat direct zichtbaar is wat er zoal te lezen valt in de betreffende uitgave van de Vita Marina. Daarnaast hebben we de bijbehorende Spirula's toegevoegd. Naast een Spirula is ruimte gereserveerd om ook hier een inhoudsopgave toe te voegen. Mochten er personen zijn die ons willen helpen bij het maken van deze indexen dan zouden we hen willen vragen om contact op te nemen met de redactie. In de kop van dit nieuwsblad treft u een link aan naar het redactie e-mail adres.

Van het losbladig systeem is nu ook het eerste deel beschikbaar gemaakt. Door hard doorwerken is het ons gelukt om de gehele sectie Mariene Biologie Algemeen voor u online te krijgen.
Ander nieuws is dat Ron Ates is begonnen met het scannen van de Vita Marina's die uitgekomen zijn tussen 1954 en 1963, althans van die exemplaren die in zijn bezit zijn. De redactie van dit blad zal zich bezig gaan houden met het digitaal doorzoekbaar maken van het gescande materiaal. We hopen dan ook op niet al te lange termijn u de eerste stukken te kunnen presenteren.

Exoten - Gorishoek

Van onze correspondent

Zaterdag 25 januari zijn we met het team van strandvondsten.nl mee geweest met de SWG afdeling Waterweg Noord. Zij brachten hun jaarlijkse bezoek aan Gorishoek.
Het bezochte gebied is gelegen aan de gorishoeksedijk op Tholen. Deze dijk eindigt als een strekdam in de Oosterschelde. Aan het begin bevindt zich restaurant De Zeester, waar het na afloop van een excursie goed toeven is met koffie en appelgebak of een goed gevulde vissoep. Via het parkeerterrein van het restaurant kan men bij voldoende laagwater wandelen over de bodem van wat voorheen de haven was van het veer Yerseke-Gorishoek. Aan de oostkant van dit havengebied ligt een uitstroomopening van een

ondiepte. Het ligt dicht tegen de volgende dijk aan. Dit uitstroomgebied is een ware verzamelplaats van exoten, zoals de Japanse Stekelhoren en de Amerikaanse oesterboorder. Dit jaar viel ons ook de grote hoeveelheid Japanse tapijtschelpen op wat ons bij het bezoek van vorig jaar niet opgevallen was. Van al deze soorten werden zowel levende als dode exampleren gevonden, van klein tot groot. Ook de purperslak was goed vertegenwoordigd met zelfs een paar enorme levende exemplaren.
Naast schelpen troffen we er ook kleine exemplaren van de steurgarnaal aan en kleine "snotjes" die hier en daar gehecht zaten aan stenen en schelpen. In het aquarium thuis kwam er een wormachtig beestje uit zo'n snotje, helaas had de grondel het beest verorberd voordat determinatie mogelijk was.
Aan de andere kant van het dijkje vonden we de Grote mantel, de Wijde mantel, de Gewone marmerschelp en de Amerikaanse venusschelp. Dit jaar werden we ook verblijd met een Noordkromp en de Wrattige venusschelp, deze laatste soort is waarschijnlijk fossiel. Wie doubletten van de Platte oester wil vinden is hier ook aan het goede adres. Levend is het natuurlijk de Japanse oester die overal domineert.
Ook het weer zat enorm mee. Met een lekker zonnetje is het altijd fijn. Veel vermaak, leuke mensen en leuke vondsten, wij danken Mick Otten voor de organisatie van deze dag.