Nieuwsblad

Aanmelden Nieuwsblad
Afmelden Nieuwsblad
E-mail onze redactie
Naar strandvondsten.nl

 Jaargang 1, nummer 8

Redactie: Dennis Leeuw

10 september 2012 

Strandwacht

Van de redactie

De meeste vakanties zijn weer voorbij en wij hopen dat, als u op vakantie bent geweest, u net zo genoten heeft als wij. Onze vondsten waren dit jaar niet rijk in aantal, maar wel bijzonder. Op het Egmondse strand lag dit jaar heel veel gerold veen en hout dat, naar men zei, afkomstig was van de zandsuppletie bij Heemskerk. In het veen troffen we veel Amerikaanse en Witte boormossels aan, maar ook de Ruwe boormossel had zich in enkele exemplaren gevestigd. Tussen dit hout en veen troffen we op 1 augustus een Ruig krabbetje aan.
Ook bijzonder was de vondst van 2 Paardenzadels en een Pleistocene strandschelp, gezien het feit dat deze vondsten op het strand van Egmond Binnen werden gedaan is de vraag of dit naar het noorden gespoelde exemplaren zijn van Heemskerk, of misschien zelfs de Zandmotor bij Monster, of naar het zuiden afgedwaalde exemplaren van de zandsuppletie bij Egmond aan Zee en Bergen van vorig jaar?
Als laatste kwamen er uit twee verschillende garnalen netten 2 Slakdolfen, beide gevangen in een zwin voor de kust van Egmond. Deze dieren hebben het liefst een harde ondergrond en niet het zand zoals we dat bij Egmond vinden.
Deze laatste vondsten doen vermoeden dat er dit jaar een harde stroming gestaan moet hebben van zuid naar noord. Hoe het ook zij, de vondsten waren weer bijzonder.

Strandvondsten van de Franse Noordzee-kust (deel 5)

Van onze correspondent

Met prachtig weer zaten we aan het ontbijt. De luxe van de maandagmorgen op een door-de-weekse-dag buiten het seizoen in een

hotel is dat je het soms kunt treffen dat het hotel er is voor jou. Er is een tafel gedekt en alle broodjes en al het beleg dat er staat is voor jou. Het personeel is er voor jou en het uitzicht is er voor jou, nou ja dat laatste natuurlijk niet helemaal, maar het voelt wel zo. Maar ook aan al dit moois komt een einde en dan moet er uitgechecked worden.
Soepel en snel reden we naar Bray Dunes alwaar we aan de zuidkant bij het strand parkeerden. Bray Dunes bleek een echt vissersdorp. Op het drooggevallen strand lagen een flink aantal grote fuiken vol met vis, in zee stonden wat wandnetjes en er werd druk gekord. Het eerste opvallende was het geraamte van een wrak dat uit het zand stak, een slangster zocht zijn weg over het zand naar water. Nog maar net op het strand vonden we twee verse klepjes van de Wijde mantel, dus de stemming zat er meteen goed in.
We willen zelf ook wel eens een visje vangen, maar proberen altijd met enige waardigheid om te gaan met de vangst, zoals een goudenregel dat je alles wat je dood maakt ook op eet. We vonden het dus triest om te zien dat er veel platvis op het strand in de zon was achtergelaten om te sterven, hopelijk hebben we een aantal op tijd terug in zee gezet, voor vele kwamen we zeker te laat. Jammer om te zien dat een paar vissers zo met hun producten om gaan.
Tussen de netten en dode vissen deden we twee voor ons bijzondere vondsten. Het begon met de vondst van een Dwerginktvis, daarnaast vonden we een mannetje en een vrouwtje van de Snotolf. Bij het vrouwtje was de buik open gesneden, vermoedelijk om de kuit te verwijderen.
Gekeerd werd er natuurlijk bij de Belgische grens, want België doen we een andere keer. De schelpen vondsten leken verder erg op wat we al eerder hadden gevonden. Een overzicht met alle vondsten is te vinden in het vondstenlog.
Het werd tijd om terug naar Nederland te rijden.

Het lange weekend zat erop, we konden terug zien op een paar mooie dagen, leuke vondsten en een lekker weekend weg. Bij thuiskomst wachtte ons de verwatering van de vondsten, het uitzoeken van de foto's en het sorteren van het meegenomen gruis.

- wordt vervolgd -

De Website

Van onze webmaster

De afgelopen twee maanden hebben er niet veel veranderingen aan de site plaats gevonden, wel hebben we dankzij Jordy van der Beek foto's van levende dieren kunnen toevoegen aan de Purperslak en aan de Stompe alikruik, en aan de Purperslak ook een foto van de eitjes van deze soort.
Bij de wieren hebben we de Valse oesterdief toegevoegd. Dit is een leuk algje dat gebruik maakt van zijn eigen drijvend vermogen. We vonden enkele exemplaren op het strand van Egmond aan Zee.
Het winter seizoen willen we besteden aan een serie artikelen over de Noordzee. Het is de bedoeling om stukken te schrijven die duidelijk maken wat water is en hoe zoet- en zoutwater zich tot elkaar verhouden, maar ook wat de stromingen zijn in de Noordzee en waarom er golven zijn. Natuurlijk zullen we ook de bodemgesteldheid en de ontstaansgeschiedenis behandelen. Kortom we willen een uitgebreidde set documenten maken die helpen om de Noordzee te beschrijven, vanaf Bergen Noorwegen tot Calais Frankrijk en van Wick Schotland tot Skagen Denemarken. We realizeren ons dat dit ambitieus is, en graag zouden we dan ook in contact willen komen met mensen die ons kunnen helpen. Mocht u willen helpen bij het maken van de plaatjes, het corrigeren van teksten of kennis hebben op dit gebied dat u wil delen met onze bezoekers dan zouden we u willen vragen contact met ons op te nemen.

Weet u iemand die het Nieuwsblad niet mag missen. Stuur het Nieuwsblad door.
Nog geen abonnee van het Strandvondsten Nieuwsblad? nieuws@strandvondsten.nl