home | nieuwsblad | informatie
Polybiidae Ortmann, 1893
 Overzicht 
 Genera
Liocarcinus
Necora
 Determinatie
Liocarcinus Heeft het rostrum (de rand tussen de ogen) maximaal 3 tanden en is het midden niet ingesneden? De carapax is niet fluweelachtig behaard.Ja
Necora Heeft het rostrum (de rand tussen de ogen) 8 tot 10 tanden met in het midden een insnijding? De bovenzijde van de carapax is fluweelachtig behaard.Ja
   
 Crustacea 
 Rugschild (Carapax)
    Rugschild vormbreder dan lang
    Rugschild zijtanden5; afgeplat; ongeveer even groot; wijzen naar voren wijzen
 Kopstuk (Cephalon)
       Corneabreder dan de oogsteel
       Oogsteelkort
       Oogkasde rugkant van de oogkas heeft twee plooien, de voorrand één
    Rostrum
       Antenna Basisligt in de opening van de onderrand van de oogkas en sluit deze af
 Borststuk (Thorax)
    1ste PereiopodeVergroeid tot schaar; rechts meestal groter dan links
       1ste Pereiodode Carpusbinnenrand met scherpe tand
       1ste Pereiodode Propodusbinnenzijde met een aantal lijsten
       2de Pereiodode Dactyluslang en smal
       3de Pereiodode Dactyluslang en smal
       4de Pereiodode Dactyluslang en smal
    5de Pereiopodezwempoten
       5de Pereiodode Dactylusafgeplat; bladvormig
 Achterlijf (Abdomen)
 Achterlijf algemeenvrouwtje 7-ledig, bij het mannetje zijn het derde tot vijfde segment met elkaar vergroeid
 Achterlijf vormvrouwtje breedovaal langs de randen behaard, mannetje smal-driehoekig en kaal
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
   
 Decapoda 
 Scharenzijn ongelijk; meestal rechts groter dan links
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. De Krabben van Nederland en België - Adema, J.P.H.M. ; Nationaal Natuurhistorisch Museum , 1991

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl