home | nieuwsblad | informatie
Styela clava Herdman, 1881
NL Knotszakpijp
×
IMG_7179-lg.JPG
IMG 7179
×
P1000639.JPG
P1000639
×
P1040683-lg.JPG
P1040683
 Overzicht 
 Exootja
 SynoniemenJapanse knotszakpijp
 Bijzonderhedenals hij stukgeslagen wordt in slecht geventileerde omgevingen kan hij asmatische reacties oproepen bij de mens
   
 Zakpijpen 
 Hoogte200 mm; meestal tot 120 mm
 Breedte40 mm
 Kleurgeel tot donkerbruin
 Lichaamszak
    Lichaamszakbeschrijvingde lichaamszak is een taaie huls die ook wel mantel genoemd wordt
    Lichaamszakvormknotsvormig; breed van boven en naar onder smal toelopend
    Lichaamszakstructuurrimpelig met bruinige wratten; het oppervlak wordt vaak bedekt door andere soorten
    Lichaamszakmateriaalcellulose
    Lichaamszakdiktedikwandig
    Instroomopeningboven op de top; binnenkant voorzien van 4 paars bruine banden lengtestrepen, vaak afgewissel met 4 wat lichter gekleurde strepen
    Uitstroomopeningstaat op ongeveer een kwart van de lichaamslengte; binnenkant voorzien van 4 paars bruine lengtestrepen, vaak afgewissel met 4 wat lichter gekleurde strepen
 Steelklein; kan soms uitlopen tot een hechtoppervlak van 2,5 cm doorsnede; jonge exemplaren (tot 3 cm) hebben geen steel
 Inwendig
   
 Het leven 
 Bevruchtingbij temperaturen boven de 15°C en zoutgehaltes boven de 25 ppm
 Paaitijdtussen het voorjaar en de herfst
 Bevruchtingswijzeeieren en sperma worden vrijgelaten in het water
 Larvale fase1-2 dagen
 Juveniele fase3-10 maanden
 Geslachthermafrodiet; mannelijke en vrouwelijke gonads worden geslachtsrijp op een ander moment en is dus niet zelfbevruchtend
 Levensverwachting1-3 jaar
 Voedselplankton
 Eet gewoontewater met voedsel en zuurstof wordt via de instroomsifo aangezogen en via de uistroomsifo (farynx) weer geloosd. De farynxwand heeft een zeefachtige structuur, de zgn. kieuwkorf, die de voedseldeeltjes eruit haalt.
    Filtratie snelheidpompt zijn actief zijn eigen waterstroomrond en kan daardoor makkelijk overleven in gebieden met weinig stroming
 Vijandwordt in Korea gegeten door de mens in een soep (mideodeok); larven worden gegeten door vissen en sommige slakken; geen verdere vijanden bekend van volwassen dieren
 Habitatin ondiep water op een harde ondergrond of op grote bruinwieren
    Diepte maximaal25 meter
    Saleniteitkan goed tegen lage zoutgehaltes; hoger dan 10 ppm
    Temperatuur-2 tot 23 °C
    Dichthedensolitaire soort; kan tot 1000 exemplaren per m2 bereiken
 Verspreidingoorspronkelijk afkomstig uit Japan, Korea, China en de oostkust van Rusland; in 1953 voor het eerst bij Plymouth (Zuid-Engeland) gezien; in de zeventiger jaren verspreid over West-Europa; sinds 1974 in de Waddenzee; vanaf 1981 ook aan zowel de oostkust als de westkust van Noord-Amerika gevonden; ook in Australië is hij ingevoerd
   
 Bronnen 
 Websites
  1. exota.blogspot.nl

  2. www.soortenbank.nl

  3. www.anemoon.org

  4. www.exoticsguide.org

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl